Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า อาชีพนักวิจัย คนเราต้องมีอุดมการณ์เป็นหลักยึด มิเช่นนั้นจะทำเพื่อเงินไปหมด
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaคนเราต้องมีอุดมการณ์เป็นหลักยึด มิเช่นนั้นจะทำเพื่อเงินไปหมด Print E-mail
คมสัน สุริยะ
21 ธันวาคม 2552
 

 
 
ช่วงนี้มีข่าวเรื่องการซื้อขายวิทยานิพนธ์ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งก็กระทบชิ่งมาถึงเมืองไทยว่าเรื่องนี้ในไทยก็มีมานานแล้วและปัจจุบันก็ยังมีอยู่
 

 

เว็ปไซต์นี้ประกาศตัวว่า เราต้องการจะพัฒนาความสามารถในการวิจัยของคนไทยให้ก้าวหน้าขึ้น ให้ทำวิจัยเป็น ให้ทำวิจัยเองได้  
 
 


เราจึงพยายามนำสิ่งจำเป็นต่าง ๆ มาไว้ให้ในเว็ป ทั้งเรื่องวิธีการหาหัวข้อวิจัย   แบบจำลองสำหรับการวิจัย เกร็ดการทำวิจัย   รวมทั้งการบริหารงานวิจัย
 


 
เราไม่รับทำวิทยานิพนธ์ และเราต่อต้านการซื้อขายวิทยานิพนธ์
 


 
เราได้ประกาศเอาไว้แล้วว่า เนื้อหาในเว็ปนี้เราไม่หวง   แต่หากใครลอกไปใช้โดยไม่ได้เขียนอ้างอิงตามหลักสากล   ย่อมถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมาย    ผู้ที่ใช้กระทำความผิดในการทำวิทยานิพนธ์จนได้รับปริญญามีโทษถึงถอดถอนปริญญา   และต้องจ่ายค่าทนายให้เราด้วย
 


 
เราทำเพื่อให้บ้านเมืองเจริญขึ้น และเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อเงินไปหมด   นี่คืออุดมการณ์ของเรา  
 
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ