Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer Staff Seminar ของศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaStaff Seminar ของศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
21 ธันวาคม 2552
 

 
ทางหนึ่งที่เราจะสามารถทำให้นักศึกษาตามทันในเรื่องแบบจำลองสำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้  ก็คือการมี Staff Seminar ของศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 

 
Staff Seminar   คือ การบรรยายพิเศษใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีผู้พูดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาสัปดาห์ละคน         ตอนแรกอาจจะเริ่มด้วยคณาจารย์ช่วย ๆ กันไปก่อน    หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกหรือโทที่มีผลการวิจัยออกมาบ้างแล้วให้ลองมานำเสนอดูบ้าง    เพราะการวิจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้แบบจำลองที่ทันสมัย    ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้     แล้วคนฟังก็ไม่จำกัดชั้น ฟังได้ตั้งแต่ปริญญาตรี   โท   เอก   ไปจนถึงคณาจารย์      คนนอกและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นถ้าอยากเข้าฟังด้วยก็ได้
 


 
Staff Seminar ไม่ต้องใช้เงิน ไม่มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายที่เป็นกระดาษ   เพียงแค่จองห้อง และใช้เครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับฉาย Power Point ก็พอแล้ว โดยใช้ห้องเรียนปกติได้ ไม่ต้องใช้ห้องแอร์
 
 


โปรแกรมของ Staff Seminar จัดได้ภาคเรียนต่อภาคเรียน โดยให้มีผู้ประสานงานสักคนหนึ่ง      แล้วคนที่อยากจะนำเสนอก็ให้เขียนเมล  มาแจ้งว่าอยากจะได้วันไหนและจะนำเสนอเรื่องอะไร   หากมีเอกสารแนบมาด้วยก็จะดีมาก   หลังจากนั้นผู้ประสานงานก็จะประกาศข่าวออกไปทางเมล   พร้อมทั้งแนบเอกสารไปกับเมล   หรือไม่ก็ส่งข่าวขึ้นเว็ปไซต์คณะฯ   คนที่อยากได้เมลเตือนเป็นประจำก็แจ้งชื่อมายังผู้ประสานงานว่าขอเพิ่มชื่อในรายชื่อผู้บอกรับเป็นสมาชิก   และทุกอย่างฟรี
  
 
 

ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณคิดว่าน่าจะเริ่มจัด Staff Seminar ได้ในภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2553 หรืออาจจะถัดไปอีกสักหนึ่งภาคเรียน  
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ