Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Conceptual framework of tourism logistics โลจิสติกส์กับแผนการตลาดท่องเที่ยว
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaโลจิสติกส์กับแผนการตลาดท่องเที่ยว Print E-mail
คมสัน สุริยะ
20 ธันวาคม 2552
 
 
แผนการตลาดท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 สรุปได้ดังนี้
 


นักท่องเที่ยวต่างชาติ


1. สานต่อจุดแข็งของแคมเปญ  Amazing Thailand, Amazing Value
2. ขยายช่องทางการรับรู้ผ่าน  Online Marketing
3. ส่งเสริมการขายในรูปแบบโรดโชว์สู่พื้นที่ใหม่ เช่น ตลาดอเมริกา รัสเซีย ตะวันออกกลาง ฯ
4. การส่งเสริมและพัฒนาตลาดตามกลุ่มความสนใจเฉพาะ 4 กลุ่ม คือ
        4.1 กลุ่มที่สนใจในกีฬากอล์ฟ
        4.2 กลุ่มฉลองแต่งงาน (Wedding & Honeymoon)
        4.3 กลุ่มที่ชื่นชอบการดำน้ำ
        4.4 กลุ่มเยาวชน
 


นักท่องเที่ยวชาวไทย
 
1. ต่อยอดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม  เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนทำงาน ครอบครัว ผู้สูงอายุ
2. ขยายฐานกลุ่มเขยฝรั่ง
3. สร้างกระแสการท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
4. สานต่อแคมเปญ เที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคเพิ่มขึ้น
6. กระตุ้นให้คนไทยมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดหลัก  "เมืองไทย ใคร ๆ ก็รัก"
 


เป้าหมาย
 
เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 14 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 530,000 ล้านบาท
เป้าหมายนักท่องเที่ยวในประเทศ 90 ล้านคน-ครั้ง (ถ้า 1 คนเที่ยว 10 ครั้ง นับเป็น 10 คน-ครั้ง)  คิดเป็นรายได้ประมาณ 430,000 ล้านบาท
 
 


บทบาทของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
 


หากท่านใดต้องการทำการวิเคราะห์เรื่องโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับแผนการตลาดท่องเที่ยว ผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่า โดยปกติแล้ว Logistics ใช้สำหรับการจัดการการท่องเที่ยว ไม่ได้ใช้กับการตลาดการท่องเที่ยว  แต่สามารถวิเคราะห์ในแนวทางต่อไปนี้
 

1.  แผนการตลาดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังทำขึ้นนั้นควรมีโครงการอะไรมารองรับบ้าง หมายถึงโครงการในทางปฎิบัติ  เพื่อให้ดำเนินการได้จริงตามแผน ไม่ใช่โครงการว่าจะไปโรดโชว์ที่ไหนหรือประชาสัมพันธ์อย่างไร แต่หมายถึงว่าโครงการที่จะทำให้คำว่า   Amazing Thailand, Amazing Value   เป็นจริงขึ้นมา
 

2.  แต่ละโครงการ ต้องการการจัดการทางโลจิสติกส์อย่างไร  เขียนออกมาในรูปของการบริหารโครงการ เช่น ต้องมีเรื่อง Physical flow, information flow,  และ financial flow ในประเด็นสำคัญอะไรบ้าง  เขียนออกมาให้ได้ชัดเจน
 

3.  จากนั้นจึงมาระบุว่า  Flow แต่ละด้านต้องทำอย่างไร  ทำเมื่อไร ใครทำ  ใครสนับสนุน  มีจุดสำคัญที่ต้องเน้นให้มีคุณภาพ     เป็นต้น (อาจจะประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของ มิ่งสรรพ์ และ คมสัน, 2551)
 

4.  ในการวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องทำทุกโครงการและทุก Flow    อาจจะเน้นไปที่สักเรื่องหนึ่ง เช่น Physical flow ของโครงการใดโครงการหนึ่ง แล้ววิเคราะห์แบบเจาะลึกลงไปในรายละเอียด
 
 

โดยสรุปก็คือ จากการตลาดให้แปลงเป็นการปฎิบัติการโครงการ โดยมองให้เป็นการบริหารโครงการด้านโลจิสติกส์ตามแผนการตลาดที่วางไว้
 
 


 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ