Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ ขอแสดงความยินดีกับด๊อกเตอร์ใหม่ของ มช. 4 ท่าน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขอแสดงความยินดีกับด๊อกเตอร์ใหม่ของ มช. 4 ท่าน Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
18 ธันวาคม 2552


 ผมใคร่ขอแสดงความยินดีกับดร. ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

ดร. ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

ดร. กัญสุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล

ดร. อนัสปรีย์ ไชยวรรณ

ในโอกาสที่ทุกท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผมขอแสดงความชื่นชมในความอุตสาหะจนประสบความสำเร็จ

โดยเฉพาะท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีภาระต่อสู้ทั้งทางครอบครัวและการศึกษา

นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับคนรุ่นใหม่จริง ๆ

แล้วพบกันที่คณะฯ นะครับ
กลับสู่สารบัญ
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ