Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ทฤษฎีเกมส์ การทดลองทฤษฎีเกมส์ สำหรับเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์การจัดการ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการทดลองทฤษฎีเกมส์ สำหรับเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์การจัดการ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
15  ธันวาคม 2552
 

 
เราลองมาทำการทดลองโดยใช้ทฤษฎีเกมส์กันในเรื่องเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ง่าย ๆ ไม่ยาก ลองทำดูก็ได้นะครับ
 
 


ขั้นที่ 1:  เชิญคนมา 5 คน ห้ามเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อน โดยปกติทางคณะผู้จัดทำจะรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเล่นเกมส์ไว้ทางอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก (ต้องถามด้วยว่าถ้าจะเล่นเกมส์เป็นภาษาอังกฤษจะโอเคไหม เผื่อว่าในอนาคตจะทำเกมส์ร่วมกับอาจารย์ต่างชาติ)   แล้วสุ่มเลือกจากคนที่สมัครเหล่านี้มาเล่น
 ขั้นที่ 2:   ให้จับฉลากว่าใครจะได้เล่นเป็นอะไร มี 5 บทบาท คือ   คนที่รวยที่สุดในหมู่บ้าน คนที่รวยเป็นอันดับสอง คนที่รวยปานกลาง คนที่ค่อนข้างจน และคนที่จนที่สุดในหมู่บ้าน   ทั้งหมู่บ้านมีกันอยู่แค่ห้าคนเท่านี้   แต่ละคนไม่รู้ว่าใครได้เล่นเป็นอะไรยกเว้นแต่บทบาทที่ตัวเองได้เล่นเท่านั้น กันฮั้ว
 ขั้นที่ 3:   คนที่รวยที่สุดถือว่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน   เขามีไพ่ในมืออยู่สามใบ ใบแรกมีคะแนน 24 คะแนน ใบที่สองมีคะแนน 36 คะแนน และใบที่สามมีคะแนน 40 คะแนน  เขาสามารถเลือกที่จะมอบไพ่ให้กับคนอื่น ๆ ได้ 8 วิธี ดังนี้
 
 • ไม่ให้สักใบ
 • ให้ใบแรกเท่านั้น
 • ให้ใบที่สองเท่านั้น
 • ให้ใบที่สามเท่านั้น
 • ให้ใบแรกและใบที่สอง
 • ให้ใบแรกและใบที่สาม
 • ให้ใบที่สองและใบที่สาม
 • ให้ทั้งสามใบ
 

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือ ยิ่งให้ไพ่ไปมากเท่าใด คะแนนของตัวเองก็จะเหลือน้อยลงเท่านั้น  
 
 

ถ้าเขาให้ไพ่ใบที่หนึ่ง คือ 28 คะแนน    ผู้เล่นคนที่สอง (รวยรองลงมา) และสามจะได้คนละ 14  คะแนน   ส่วนผู้เล่นคนที่สี่และห้า (จนที่สุด) จะไม่ได้อะไรเลย
 
 
 
ถ้าเขาให้ไพ่ใบที่หนึ่ง คือ 32 คะแนน    ผู้เล่นคนที่สอง (รวยรองลงมา) สาม และสี่จะได้คนละ 12  คะแนน   ส่วนผู้เล่นคนที่ห้า (จนที่สุด) จะไม่ได้อะไรเลย
 
 
 
ถ้าเขาให้ไพ่ใบที่สาม คือ 40 คะแนน    ผู้เล่นคนอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้คนละ 10  คะแนน
 
 ขั้นที่ 4:   ผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้รับแจ้งว่าคนที่รวยที่สุดถือไพ่อยู่สามใบ รวมคะแนนได้ 100 คะแนน   และเขาอาจจะได้รับคะแนนที่คนที่รวยที่สุดนั้นแจกมาให้ หรืออาจจะไม่ได้รับก็ได้    แต่เมื่อทราบผลการตัดสินใจแล้ว เขาสามารถลงคะแนนเสียงว่าจะเลือกให้คนที่รวยที่สุดนั้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้านต่อไปอีกสมัยหรือไม่    โดยการตอบว่า อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  
 
 ขั้นที่ 5:   ผู้เล่นคนที่หนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกให้ตนเองเป็นหัวหน้าหมู่บ้านได้ต่อไปด้วย     โดยผู้เล่นแต่ละคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน   
 ขั้นที่ 6:   เมื่อทราบผลการเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้าน ให้ถือเอาว่า หากผู้นำหมู่บ้านได้คะแนน 3 ใน 5 ถือว่าได้ทำงานต่อไป หากได้น้อยกว่านั้นต้องหยุดเล่น   
 ขั้นที่ 7:   หากผู้นำหมู่บ้านได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกสมัย ให้เริ่มเล่นจากขั้นที่ 3 จนถึงขั้นที่ 6 อีกครั้ง แต่หากไม่ได้รับการเลือกตั้งต่อไปให้หยุดเกมส์ ถือว่าจบ
 ขั้นที่ 8: การเล่นเกมส์จะเล่นไปได้อย่างมากที่สุด 20 รอบ หากผู้นำหมู่บ้านไม่ถูกปลดเสียก่อน   เมื่อสิ้นสุดรอบสุดท้ายให้รวมคะแนนของทุกคนจากทุกรอบ    แล้วเปลี่ยนคะแนนนั้นให้เป็นเงินจริง ๆ กลับบ้าน ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนทราบเรื่องนี้ดีอยู่ก่อนเล่นเกมส์แล้วเพราะว่าระบุไว้ในคำแนะนำในการเล่นเกมส์ (Instructions)
  
ขั้นที่ 9:   เชิญผู้เล่นชุดใหม่อีก 5 คนมาเล่น ให้ทำทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมด ยกเว้นแต่ว่าให้เงื่อนไขการได้รับการอนุมัติให้หัวหน้าหมู่บ้านทำงานในหน้าที่ต่อไปต้องได้รับเสียงสนับสนุน 4 ใน 5
 
 
 เกมส์นี้จะลงเอยอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร เอาไว้ไปเฉลยที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวิชา Econ 417 Managerial Economics (Theme: Behavioral Game Theory) นะครับ
 
 


Link
 • ได้เรียนทฤษฎีเกมส์กับลูกศิษย์นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล (Link)
 • การทดลองครั้งแรกในชั้นเรียนทฤษฎีเกมส์ (Link)
 • พื้นฐานทฤษฎีเกมส์ (Link)
 • การทดลองทฤษฎีเกมส์หากทำไม่ดีจะเป็นเพียงการทดสอบทัศนคติต่อความเสี่ยง  (Link)
 • การทดลองทฤษฎีเกมส์สำหรับเศรษฐศาสตร์พัฒนาและเศรษฐศาสตร์การจัดการ (Link)
 • สถิติสำหรับการทดลองทฤษฎีเกมส์ (Link)    
   กลับสู่สารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ