Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaSense of Control กับ Sense of Discovery Print E-mail
คมสัน สุริยะ
9 ธันวาคม 2552
 
 คนเรามีความอยากรู้อยากเห็นมาตั้งแต่เกิด ยิ่งอะไรที่ตอนเด็ก ๆ ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็ยิ่งอยากจะค้นคว้าให้รู้ให้เห็นให้ได้ ไม่จำกัดอยู่ในเรื่องของวิชาการ   ดังนั้นหากกล่าวว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เป็นนักวิจัยแล้ว ก็คงต้องกล่าวว่าเราทุกคนสามารถเป็นนักวิจัยกันได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี
 
 


เมื่อเราโตขึ้นมา เราทำงานด้วยความจำใจต้องทำมากกว่าทำในสิ่งที่ใจชอบ ทำให้แม้แต่งานวิจัยก็ไม่ได้เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น แต่เกิดจากความอยากทำให้เสร็จ ๆ ไป งานวิจัยจึงออกมาไม่มีพลัง และคนทำวิจัยก็ไม่ได้สนุกกับมัน 
 
 


คนที่ทำงานวิจัยได้อย่างยาวนานมีอยู่เพียงสองประเภท คือ หนึ่ง คนที่มีความสามารถในการบริหารโครงการ คือ โครงการวิจัยจะมาอย่างไรก็บริหารให้ลุล่วงได้หมด คนประเภทนี้ดีที่ทำงานเสร็จได้เรื่อย ๆ แต่ไม่ได้สนุกไปกับงานที่ทำ  คนจำพวกนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Sense of Control คือ ต้องการควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือ และมีความสุขเมื่อควบคุมทุกอย่างได้
 
 


สอง คนที่มีความอยากรู้อยากได้คำตอบ อาจจะไม่มีความสามารถในการบริหารอะไรมากมายนัก แต่ทำวิจัยเพราะอยากรู้คำตอบเหลือเกิน ทำเอามันส์   มีความสุขเหลือเกินที่ได้รู้คำตอบ   แต่ปัญหาก็คืองานอาจจะไม่เสร็จตามเวลา หรืออาจจะใช้งบประมาณไปมากกว่าที่มี   คนจำพวกนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Sense of Discovery  คือ ต้องการค้นพบ และมีความสุขเมื่อได้ค้นพบหรือเมื่อได้เข้าใจอะไรสักอย่างจริง ๆ
 
 


มันคงจะดีไม่น้อยถ้าคนสองคนสามารถหลอมรวมกันได้ คือ มีทั้งความอยากรู้อยากเห็น และมีความสามารถในการบริหารโครงการ  
 
คนที่มีความสามารถในการบริหารอยู่แล้วก็ขอให้ปล่อยใจสบาย ๆ ทำงานไปด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง   แล้วก็จะได้ Sense of Discovery มาจุนเจืองานที่จืดชืดให้กระชุ่มกระชวย และมีพลังในการสร้างสรรค์ Proposal เรื่องใหม่ ๆ ออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น
  
คนที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากมายอยู่แล้วก็ขอให้เคร่งครัดกับตัวเองขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจว่าโครงการต้องทำให้เสร็จตามเวลาและในงบประมาณที่กำหนด แล้วจะได้ Sense of Control มาทำให้โครงการกระชับและทำให้ผู้คนที่ลุ้นว่าโครงการจะเสร็จทันเวลาไหมได้หายใจหายคอโล่งขึ้น
 
 เปาโล โคเอลโย (Paulo Coelho)  เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง The Alchemist ว่า ศิลปะในการใช้ชีวิตก็เหมือนกับ การเดินชมพระราชวังอันสวยงามได้อย่างเพลิดเพลินตาเพลินใจ โดยที่มือข้างหนึ่งซึ่งถือช้อนที่มีน้ำมันอยู่จำนวนหนึ่งไม่หกหายไประหว่างทาง
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ