Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ รายการทำลายสถิติ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaรายการทำลายสถิติ Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
7 ธันวาคม 2552
เว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com  เริ่มมีลักษณะคล้ายกับเป็นแม็กกาซีนเชิงวิชาการไปแล้วนะครับ  เมื่อสถิติบ่งชี้ว่าผู้อ่านใช้เวลามากขึ้นในการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ทางเว็ปจัดให้บริการ  คล้าย ๆ กับการเข้าไปนั่งร้านกาแฟแล้วหาแม็กกาซีนสักเล่มหนึ่งอ่านไปเพลิน ๆ   บทความนี้จะได้ประมวลดูว่าใครทำสถิติสูงสุดในการอ่านเนื้อหาในเว็ปนี้กันครับ


สถิติเวลาอ่านมากที่สุดต่อครั้ง

อันดับ 1:   2 ชั่วโมง  00 นาที  15  วินาที    ด้วยคำค้นว่า   เริ่มต้นวิจัยต้องทำอย่างไร                     วันที่  07.12.2552
อันดับ 2:   1 ชั่วโมง  21 นาที  23  วินาที                         หาทุนวิจัยอย่างไร                                        06.12.2552 
อันดับ 3:   1 ชั่วโมง  14 นาที  59  วินาที                         หัวข้องานวิจัย เศรษฐศาสตร์                         25.11.2552
อันดับ 4:   1 ชั่วโมง    7 นาที  48  วินาที                         การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว      13.12.2552
สถิติเวลาของคนที่อ่านนานที่สุดเป็นอันดับ 100  

วันที่  07.12.2552       15  นาที  15  วินาที   (สถิติเมื่อคครึ่งปีก่อนประมาณ 10 นาที)
สถิติจำนวนหน้าซึ่งอ่านมากที่สุดต่อครั้ง

อันดับ 1:    84  หน้า    ด้วยคำค้นว่า    Scholar                                                     วันที่     08.12.2552
อันดับ 2:    79  หน้า                          หาทุนวิจัยอย่างไร                                                   06.12.2552 
อันดับ 3:    67  หน้า                          การเขียนโครงร่างงานวิจัย คมสัน                              26.11.2552    
อันดับ 4:    45  หน้า                          หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการด้านโลจิสติกส์                08.12.2552
อันดับ 5:    40  หน้า                          ส่งรายงานวิจัย วช                                                   26.11.2552สถิติเวลาของคนที่อ่านจำนวนหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 100


วันที่  07.12.2552    7.00  หน้า  (สถิติเมื่อคครึ่งปีก่อนประมาณ 3.50 หน้า)


ต่อไปถ้าใครทำลายสถิติก็จะนำมารายงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับ   จะได้เห็นพัฒนาการของเว็ปของพวกเรา
กลับสู่สารบัญ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ