Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน เศรษฐมิติ รู้เรื่องเศรษฐมิติ ตอนที่ 5: นัยสำคัญที่หลอกตา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaรู้เรื่องเศรษฐมิติ ตอนที่ 5: นัยสำคัญที่หลอกตา Print E-mail
คมสัน สุริยะ
1 ธันวาคม 2552
 


 
คนที่รันโปรแกรมเป็นแล้วยังบอกไม่ได้ว่ารู้เศรษฐมิติ เหมือนคนทำให้รถแล่นไปได้ เลี้ยวได้ และหยุดได้ แต่ยังไม่ได้ใบอนุญาตขับขี่   เพราะยังไม่รู้กฎจราจร
 


เศรษฐมิติสร้างแบบจำลองมาเพื่อทดสอบสมมติฐาน   หากทดสอบแล้วผ่านก็เรียกว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ โปรแกรมจะบอกเราว่าตัวแปรใดมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่   แต่เราเชื่อที่มันบอกไม่ได้เสมอไป
 


สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะแบบจำลองที่เรารันออกมาอาจจะไปขัดกับข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) บางข้อ เช่น หากรันสมการถดถอยทั่วไป จะมีข้อตกลงเรียกว่า Gauss-Markov (เก๊าส์-มาร์คอฟ) หากข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ก็จะได้ผลที่หลอกตา ตัวอย่างเช่น ต้องไม่มีปัญหาที่เรียกว่า Multicollinearity, Autocorrelation, Heteroscedasticity และ Endogeneity
 


เริ่มยุ่งแล้วใช้ไหมครับ ใครที่พอรู้ปัญหาสี่อย่างนี้ถึงจะเริ่มเรียกว่ารู้เศรษฐมิติแล้ว แต่ไม่ต้องตกใจครับ เพราะปัญหาพวกนี้เรียนกันไม่รู้จบ มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก มีวิธีทดสอบสารพัดแบบ และก็มีวิธีแก้สารพัดวิธีเช่นกัน ก็เหมือนโรคภัยไข้เจ็บที่ประกอบด้วย ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา นั่นแหละครับ   ง่าย ๆ สามอย่าง แต่ตอนนี้เอดส์ซึ่งเกิดจากไวรัสก็ยังแก้กันไม่ได้ (วันนี้วันเอดส์โลก ผมขอร่วมรณรงค์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะครับ)   อ่านต่อเรื่องปัญหาสี่อย่างในตอนหน้าครับ
 
 


 Link
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ