Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย บริหารงานวิจัย สิ่งที่เราปรับใช้ได้จาก สถาบัน มักซ์ พลั้งค์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสิ่งที่เราปรับใช้ได้จาก สถาบัน มักซ์ พลั้งค์ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
28 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
สถาบัน มักซ์ พลั้งค์   เป็นสถาบันวิจัยที่ผลิตผลงานคุณภาพสูงของประเทศเยอรมนี มีหลายจุดที่เราสามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับเราได้ ดังนี้
 
 

หนึ่ง    ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีเครื่องมือที่เพียบพร้อม ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูง และโปรแกรมคำนวณเชิงปริมาณที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและราคาแพง   เราจึงอาจจะให้สถาบันอื่นมาเช่าใช้   ซึ่งจะถูกกว่าที่สถาบันเหล่านั้นต้องลงทุนเอง
 


สอง   การทำวิจัยในระดับ Micro ที่ใช้ข้อมูลจากทั่วประเทศในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อให้ดีต่อการเปรียบเทียบผล   และการสร้าง Panel data ระหว่างสองช่วงเวลาในตัวอย่างเดียวกัน ยังเป็นช่องว่างในการวิจัยที่มหาวิทยาลัยทั่วไปยังไม่ได้ทำกันมาก    ดังนั้นการกระจายนักวิจัยไปทั่วประเทศจึงอาจจะทำได้โดยอาศัยการแชร์ข้อมูลและคำแนะนำว่าต้องดำเนินการอย่างไร (Instruction) ผ่านเว็ปไซต์ แล้วกระจายงานการเก็บข้อมูล การป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ไปในลักษณะการจ้างคนท้องถิ่นทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต   นักวิจัยที่รับจ้างไม่จำเป็นต้องทำเต็มเวลา แต่ให้มีผลงานตามที่กำหนด และรับค่าจ้างตามผลงานที่ทำได้ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร คนที่มีผลงานคุณภาพดีจะได้รับงานในครั้งต่อไป คนที่ผลงานไม่ดีหรือตกแต่งข้อมูลขึ้นเองก็จะไม่ได้รับการว่าจ้างอีก
 


สาม   ผลงานการวิจัยถือว่าเป็นสินค้าสาธารณะ (Public goods) ที่ยากจะกันไม่ให้ใครเข้ามาใช้ฟรี ๆ ได้ ตามทฤษฎีแล้วยากที่จะมีคนบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพราะทุกคนจ้องแต่จะได้ฟรีอย่างเดียว และคิดว่าจะต้องมีคนอื่นลงทุนให้   (ซึ่งผลสุดท้าย ทฤษฎีก็บอกว่าสังคมจะลงเอยที่ไม่มีการผลิตการวิจัย) ดังนั้น ทางออกมาสองทาง คือ หนึ่ง ต้องมีเจ้าภาพส่วนกลางมาสนับสนุนงบประมาณ หรือ สอง ทำให้งานวิจัยกลายเป็นสินค้าส่วนตัว (Private goods) ที่หากใครอยากจะได้ก็ต้องซื้อ แต่ตลาดแคบมาก และเมื่อซื้อไปแล้วก็แบ่งกันใช้ได้อยู่ดี   ทางออกจึงน่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางแล้วพยายามหารายได้จากค่าเช่าห้องปฎิบัติการหรือการขายรายงานการวิจัยเข้ามาเสริมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
 


Link


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ