Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaMax Planck Institute คืออะไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
28 พฤศจิกายน 2552
 


 
Max Planck Institute (มักซ์ พลั้งค์ อินสติติ๊ว) เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศเยอรมนีและได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  โดยปกติทางสถาบันจะทำวิจัยในประเด็นใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีการทำวิจัยกันอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วเยอรมนี   และจะทำวิจัยในประเด็นที่มหาวิทยาลัยทั่วไปยากที่จะทำวิจัยได้ เช่น ประเด็นที่ต้องอาศัยนักวิจัยต่างสาขามาร่วมงานกัน (Interdisciplinary) และประเด็นที่ต้องจ้างบุคลากรจำนวนมากหรือต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง   ทำให้ในบางสาขาทางสถาบันกลายเป็นผู้นำในการวิจัยเหนือกว่ามหาวิทยาลัย   นอกจากนั้นสถาบันยังให้มหาวิทยาลัยยืมใช้เครื่องมือพิเศษบางอย่างรวมทั้งห้องสมุดด้วย
 


ชื่อของสถาบันตั้งตามนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน คือ มักซ์ พลั้งค์     เขามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับไอน์สไตน์และเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาฟิสิกส์ควอนตัม   อีกทั้งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี ค.ศ. 1918   เขาเสียชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติแล้วสองปี สี่เดือนให้หลังสถาบัน มักซ์ พลั้งค์     ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในเมืองเกิร์ทธิงเก้น 
 


สถาบัน มักซ์ พลั้งค์    ประกอบด้วย 80 สถาบันวิจัยย่อย มีบุคลากรประจำอยู่ 12,000 คน และอีก 9,000 คนเป็นนักศึกษาปริญญาเอก หรือระดับอื่นที่มาช่วยงาน รวมทั้งนักวิจัยรับเชิญจากที่อื่นและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
 


งานวิจัยในสถาบันจะแบ่งออกเป็นหัวข้อวิจัยหลักได้ 3 สาขา คือ   หนึ่ง ชีววิทยาและยา   สอง เคมี ฟิสิกส์ และเทคโนโลยี   และสาม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ในแต่ละหัวข้อจะแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีก และในแต่ละหัวข้อย่อยก็จะมีกลุ่มวิจัยย่อยอีกชั้นหนึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีจำนวนประมาณ 173 กลุ่ม
 


ปัจจุบันนอกจากทำวิจัยเองแล้ว ทางสถาบันยังให้บริการฐานข้อมูลวิจัยให้บุคคลทั่วไป ให้เช่าห้องทดลองที่มีความสามารถเพียบพร้อม และร่วมวิจัยในโครงการใหญ่ ๆ ของสถาบันอื่น ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางของประเทศเยอรมนี
 

Link 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ