Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ อันดับของเว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com ในระดับประเทศ พ.ย. 52
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaอันดับของเว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com ในระดับประเทศ พ.ย. 52 Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
27 พฤศจิกายน 2552การพรีเซ้นท์ของผมที่เกิร์ทธิงเก้นก็ผ่านไปแล้วสามครั้ง  เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผมที่นี่  ฝรั่งเรียก Debut แปลว่าเปิดตัวครั้งแรก  ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ  เหลืออีกหนึ่งครั้งคือวันอังคารหน้า  ระหว่างพักรบก็เลยแวะมาเช็คเรตติ้งของเว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com ก็น่าดีใจครับ  ซึ่งผลการจัดอันดับด้วย google.co.th  ในวันนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มเมืองไทย  ได้ผลดังนี้
คำค้นหา                                   ลำดับในระดับประเทศ*

การวิจัย                                          อันดับ 263
การทำวิจัย                                      อันดับ 7
การวิจัยเศรษฐศาสตร์                       อันดับ 6
การวิจัยเศรษฐศาสตร์การพัฒนา        อันดับ 8
การวิจัยท่องเที่ยว                            อันดับ 10
การวิจัยโลจิสติกส์                            อันดับ 4
การวิจัยโลจิสติกส์ท่องเที่ยว              อันดับ 1
การวิจัยนิวรอลเน็ตเวิร์คส์                  อันดับ 3
การวิจัย Neural Networks                อันดับ 1
การวิจัยโลจิต                                  อันดับ 2
การวิจัย CGE                                  อันดับ 1
แบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์คส์             อันดับ 1
แบบจำลอง Neural Networks           อันดับ 1
แบบจำลองโลจิต                             อันดับ 4
แบบจำลอง CGE                             อันดับ 1
การเขียน Proposal                          อันดับ 10
สถิติผู้เข้าชมที่ใช้เวลาในเว็ปไซต์นานที่สุด
1 ชั่วโมง 14 นาที 59 วินาที  ด้วยคำว่า  หัวข้องานวิจัย เศรษฐศาสตร์  (อันดับ 8 ของประเทศ)
สถิติจำนวนหน้าที่มีผู้เข้ามาอ่านในครั้งเดียวมากที่สุด  สามอันดับแรก
67 หน้า  การเขียนโครงร่างงานวิจัย คมสัน
45 หน้า  วิจัยโลจิสติกส์  (อันดับ 10 ของประเทศ)
40 หน้า  ส่งรายงานวิจัย วช (อันดับ 60 ของประเทศ)จำนวนผู้เข้าชมต่อวัน (นับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน) เพิ่มขึ้นเกิน 4,000 คนต่อเดือนแล้ว และในเดือนที่ผ่านมามีผู้เข้ามาแวะชมเว็ปแล้วเกือบ 15,000 หน้า  (ในขณะที่ทางเว็ปมีเนื้อหาให้บริการ 351  หน้า) ดังรูป


ผมและทีมงานใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา  เราหวังว่าจะสามารถรักษาอันดับหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่เราเป็นผู้นำ  และทำอันดับให้ดีขึ้นในเรื่องที่ยังเป็นผู้ตาม  อีกทั้งจะได้สรรหาเนื้อหาสาระที่ดี ๆ มานำเสนอต่อทุกท่านต่อไป ขอบคุณมากครับ


กลับสู่สารบัญ
หมายเหตุ: *  ลำดับอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ search ในวันและเวลาที่ต่างกัน  
                    และคำค้นหาที่มีชื่อผู้เขียนอยู่ไม่นำมาจัดอันดับ เพราะมักจะขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วในการ search
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ