Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 28: Sense ของอุตสาหกรรม
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 28: Sense ของอุตสาหกรรม Print E-mail
คมสัน สุริยะ
16 พฤศจิกกายน 2552
 
 
อาจารย์มิ่งสรรพ์ชอบพูดถึงคำว่า Sense ของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบอกว่าสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้ ตอนแรกผมฟังก็พอรู้เรื่องแต่ไม่เข้าใจ มาตอนนี้ได้ลงมือทำวิจัยเองมากขึ้น ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น
 


Sense ของอุตสาหกรรมแปลว่า เราเข้าใจสิ่งที่เราทำ (คือ อุตสาหกรรมที่เราศึกษา) จนสามารถบอกได้ว่าตัวเลขที่คำนวณออกมานั้นผิดหรือถูก
 
 


ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยทำให้เราแทบจะสามารถคำนวณสูตรยาก ๆ ออกมาได้เพียงในเสี้ยววินาที   แต่มันอาจจะผิดก็ได้ คนที่จะบอกได้ว่าถูกหรือผิด ก็คือคนที่มี Sense ของอุตสาหกรรม
 


 
นักวิจัยจะมี Sense ของอุตสาหกรรมได้ก็ต่อเมื่อคลุกอยู่กับเรื่องนั้นนาน ๆ สำรวจอย่างละเอียด รู้จักเรื่องราวและผู้คนในเรื่องนั้นมากพอ   ถ้าเป็นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือลงพื้นที่เยอะ ๆ หรือถ้าเป็นเรื่องหุ้นก็คืออยู่กับตลาดหุ้นมานานมากพอ  
 

 
คนที่จะได้ทุนวิจัยคือคนที่เขาไว้ใจให้ทำงาน   เขาจะไว้ใจให้ทำงานก็ต่อเมื่อทำงานมาส่งถูก   ทำงานถูกก็ต่อเมื่อรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูก   และจะรู้ว่าอะไรถูกก็ต่อเมื่อมี Sense ของอุตสาหกรรม
นักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ  ไม่ได้เกิดจากการกางตำราแล้วทำวิจัยไปตามนั้น   และไม่ได้เกิดจากการดูคนอื่นแล้วลอก    แต่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องที่ทำ  สามารถเล่าเป็นเรื่องเป็นราวได้สามวันสามคืนไม่มีวันจบ   และรู้ว่าเรื่องไหนใช่และไม่ใช่สำหรับเรื่องนั้น  อีกทั้งมีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์มายืนยันได้  ไม่ใช่คิดเพ้อเจ้อไปเองกลับสู่สารบัญ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ