Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน คิดเพลิน ๆ สำคัญที่ฝึกบ่อย ๆ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสำคัญที่ฝึกบ่อย ๆ Print E-mail
 คมสัน สุริยะ
13 พฤศจิกายน 2552
 
 
ผมได้มีโอกาสกลับมาเปิดดูสมุดเล็คเชอร์เก่า ๆ หลายวิชาแล้วพบว่า นั่นเราก็ได้เรียนแล้ว นี่เราก็ได้เรียนแล้ว เรื่องหลาย ๆ เรื่องที่คิดว่าไม่ได้เรียนก็เรียนไปแล้ว แต่ทำไมดันลืมไปได้  
 
 


ผมเลยมาได้คิดว่าความรู้ที่จะอยู่ติดตัวเราจริง ๆ ก็คือ สิ่งที่เราฝึกอยู่บ่อย ๆ หรือ ที่เราฝึกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
 
 

บางคนบอกว่า คุณจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณรับประทาน (You are what you eat.)
 
แต่ผมว่า เราจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราฝึกอยู่เป็นประจำ
You are what you practice.
 
 

 
 
 

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ