Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย วิจัยเกินกว่าในตำรา ขั้นที่ 4: เรื่องของเรามีอยู่ว่า
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขั้นที่ 4: เรื่องของเรามีอยู่ว่า Print E-mail
คมสัน สุริยะ
10 พฤศจิกายน 2552
 
 
เมื่อเราสำรวจทุกแง่ทุกมุมของเรื่องที่เราจะทำแล้ว เราจะประมวลออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้   มันจะทำให้เราเริ่มต้นเล่าเรื่องได้ว่า    เรื่องของเรามีอยู่ว่า......    แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเล่าไป
 


การเล่าที่ดีจะทำให้คนฟังเคลิบเคลิ้มจนคล้อยตาม   นั่นคือศิลปะสูงสุดอย่างหนึ่งของการเป็นมนุษย์ เพราะการโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามได้ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จมากมาย อย่างน้อยก็ทำให้สอบผ่านเรื่องหัวข้อการทำวิจัย   ส่วนเรื่องอื่นมีอีกมากมาย อ่านได้ในเรื่อง พลังของ Proposal
 

การเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวหมายความว่าเราตกผลึกและชัดเจน เหมือนที่อาจารย์มิ่งสรรพ์กล่าวไว้ว่า คริสตอลเคลียร์
 

ท้ายที่สุด การเล่าได้เป็นวรรคเป็นเวรทำให้เห็นว่าจุดไหนที่เราเชื่อมโยงได้แล้ว และจุดไหนที่ยังขาดหายไป ซึ่งนั่นจะเผยจุดอ่อนของงานวิจัยของเราออกมาให้เราเห็นได้เอง   เหมือนกับพูดให้ตัวเองฟัง และทำให้เห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงด้วยตัวเอง  เหมือนกับเรื่องการซ้อมพรีเซ้นท์ ที่ผมเขียนไว้ในเรื่อง  วิธีการสร้างแบบจำลอง
 
 

จำไว้ว่าเมื่อเล่าเรื่องได้ นั่นก็คืองานวิจัยเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว   ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือหาหลักฐานมายืนยันสิ่งที่เราเล่า เท่านั้นจบ
 
 Link 
กลับสู่สารบัญ  ซีรีย์ทำวิจัยเป็นใน 45 ชั่วโมง
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ