Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน คิดเพลิน ๆ ภาระของมหาวิทยาลัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaภาระของมหาวิทยาลัย Print E-mail
คมสัน สุริยะ
29 ตุลาคม 2552
 
 
ผมอ่านดูตัวชี้วัดเรื่องภาระงานของคณะฯ แล้วรู้สึกได้ว่ามหาวิทยาลัยมีภาระหลายอย่าง (เกินไป) 
 
1. คนคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้อบรมกุลบุตรและกุลธิดาของชาติ ให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ

2. คนคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้อบรมกุลบุตรและกุลธิดาของชาติ ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม

3. คนคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้อบรมกุลบุตรและกุลธิดาของชาติ ให้มีงานทำ

4. คนคาดหวังว่าเราจะทำวิจัยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ คนอยู่ดีกินดีทุกหย่อมหญ้า

5. คนคาดหวังว่างานวิจัยของเราจะได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่คนอ่านกันทั่วโลก และมีผลกระทบ (Impact factor) สั่นสะเทือนไปทั่วโลก

6. คนคาดหวังว่าเราจะจดสิทธิบัตรออกมาได้เรื่อย ๆ

7. คนคาดหวังว่าเราจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปโดยไม่คิดเงิน

8. คนคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

9. คนคาดหวังว่าเราจะไม่เอาเงินของรัฐ   และอยู่ได้ด้วยงบประมาณของตัวเอง 

10. คนคาดหวังว่าเราจะเป็นเลิศในทุกมิติทุกมุมมองและไม่มีข้อด่างพร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

11.  และคนคาดหวังว่าเราจะมีการบริหารภายในที่มีธรรมาภิบาล  โปร่งใส  เป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐทั่วไป

 
 
เยี่ยม ใครทำได้ทั้งหมดก็ต้องยกให้เป็นซูเปอร์แมน 
 
เพราะการที่จะทำให้ได้อย่างนี้ เราต้องการอาจารย์ที่มีคุณสมบัติดังนี้


1. เก่ง แม่นยำในวิชาการ มีทักษะในการนำวิชาการไปใช้ และถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย เรียนด้วยสนุก

2. เข้าใจนักศึกษา เอาใจใส่นักศึกษา ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างให้นักศึกษา

3. มีคอนเนคชั่นที่ดีกับบริษัทเอกชนของไทยและของโลก อีกทั้งกับหน่วยงานราชการไทยและองค์กรระหว่างประเทศ

4. ทำวิจัยเก่ง เข้าใจปัญหาของประชาชนอย่างถ่องแท้ สามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

5. เขียนบทความลงวารสารเก่งมากถึงมากที่สุด เป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาไปทั่วโลก วารสารไหน ๆ ก็อยากให้เขียนบทความมาลงเรื่อย ๆ

6. มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานการประดิษฐ์อะไรใหม่ ๆ จนสามารถจดสิทธิบัตรได้ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นสายวิทยาศาสตร์หรือสายสังคมศาสตร์ก็ตาม

7. เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อุทิศเวลาของตนเองเพื่อการถ่ายทอดความรู้ไปให้แก่ผู้คนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและเงินทอง   เวลาเพื่อคนอื่นมาก่อนเวลาของตัวเองและครอบครัว

8. เข้าใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ มีความกล้าหาญในการลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้ในเรื่องอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล

9. มีหัวการค้า มีความสามารถเชิงธุรกิจ เข้าใจเรื่องการตลาด สามารถขยายตลาดการศึกษาออกไปได้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตจำกัด อีกทั้งต้องมีความสามารถในการขอทุนวิจัย และสามารถประมูลโครงการที่ปรึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10. สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถระดับโลก มีพลังในการล็อบบี้ให้กรรมการตัดสินยอมมอบอันดับดี ๆ ให้ได้เกินหน้าเกินตามหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่เหลือในโลก

11.  เป็นผู้บริหารที่ดี  ลูกน้องรัก เพื่อนร่วมงานรัก  ผู้อาวุโสรัก  ใจดี ไม่ใจร้าย  ยุติธรรม  ฉับไว  เด็ดขาด  เด็ดเดี่ยว  กล้าหาญ  ชาญฉลาด  เสียสละ โปร่งใส  มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย
 


 
ถ้าได้อาจารย์มา 11 คน เก่งไปแค่ละคนอย่าง คณะฯ ก็สบายแล้ว  เหมือนหาคนมาร่วมทีมฟุตบอลเลย  มิน่า เขาถึงว่าวิชาการบริหารทีมฟุตบอลนี่ใช้ได้กับหลายเรื่อง
 


เออ ลืมถามเรื่องเงินเดือนกับค่าตอบแทนอื่น ๆ แล้วต้นทุนที่ทำอะไร ๆ นี่ต้องออกเองหรือเปล่า
 


คือเป็นซูเปอร์แมนแล้ว ยังต้องทำด้วยใจรักด้วย นักเตะขั้นเทพทั้งทีมและต้องมาเล่นด้วยใจรัก    (เป็นไปได้ เช่น นัดการกุศล)อย่าลืม นี่เป็นความคาดหวังของคนที่มองอาจารย์มหาวิทยาลัย     


......ก็มีแต่ใจให้ไป ไม่หวังอะไร.....(เพลง)
 
 


ทำไมต้องคิดเรื่องพวกนี้เตรียมไว้   ก็เพราะอีก 20 ปี  คนที่จะโดนด่าคือผม  ถ้าบกพร่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง


ก็บอกแล้วว่าสังคมคาดหวังสูง 
กลับสู่สารบัญ

ป.ล. เพราะคนคาดหวังว่าคนที่ประกอบอาชีพครูจะต้องมีความเป็นครูตามอุดมคติ คือ ต้องเก่ง สามารถสอนลูกหลานให้เป็นทั้งคนดีคนเก่ง มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่เห็นแก่รายได้ ประเทศของเราเลยลงเอยที่ครูมีหนี้สินท่วมท้นกันถ้วนหน้า เพราะลืมไปว่าครูก็เป็นคน  ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน   แต่พอมาเป็นครูก็ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้   เพราะครูคือผู้วิเศษ อิ่มทิพย์ด้วยความปลื้มปิติในความสำเร็จของลูกศิษย์   เยี่ยม
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ