Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ ทัศนคติความพึงพอใจ ตอนที่ 1: คำถามวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaทัศนคติความพึงพอใจ ตอนที่ 1: คำถามวิจัย Print E-mail

คมสัน สุริยะ
6 ตุลาคม 2552ผมได้รับจดหมายจากแฟนรายการทางบ้านหลายฉบับที่ต้องการให้แนะนำการทำวิทยานิพนธ์  ตอนแรกก็ตอบไปทางเมล  ตอนหลังก็มีปริมาณมากขึ้น  และปัญหาก็ไม่ได้ต่างกันมาก   ผมเลยคิดว่าน่าจะดีหากสามารถตอบผ่านเว็ปไซต์ได้  เพราะจะได้เป็นแนวทางสำหรับท่านอื่นที่มีปัญหาคล้าย ๆ กันปัญหาที่ผมจะนำมาเสนอต่อไปนี้  บางทีก็เป็นปัญหาเดียวกับของเราแต่เราไม่เห็นทางออก  แต่พอเป็นปัญหาของคนอื่นกลับดูเหมือนเราจะเห็นทางแก้ไข  ดังนั้นผมก็เลยอยากจะให้ลองศึกษาจากปัญหาของสมาชิกท่านอื่นดูเผื่อว่าจะสามารถตอบคำถามของตัวท่านเองได้ด้วย   ผมใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่กรุณาให้นำเรื่องมาลงเป็นกรณีศึกษา  ไม่ต้องอายนะครับ  ไม่มีใครรู้ทุกอย่างมาแต่เกิด  ขอให้ถือว่าท่านช่วยกันทำบุญเพื่อเป็นวิทยาทาน  และขอให้บุญกุศลนี้หนุนนำให้ท่านสำเร็จการศึกษาด้วยดีและโดยเร็ววันครับ
ท่านถาม


วันนี้เราลองมาดูฉบับแรกกัน  จากคุณ  Melanie (เมลานี่---นามสมมติ) 

สวัสดีค่ะ ได้อ่านข้อมุลที่คุณคมสันเขียนมาจากเว็ปไซต์ http://www.tourismlogistics.com  เขียนแนะนำเรื่องของการวิจัยได้ดีมาก ขอชื่นชม ดิฉันทำเรื่องงานวิทยานิพนธ์ (ยังมีข้อมูลที่ไม่ค่อยเข้าใจอยากให้คุณช่วยอธิบายได้หน่อยค่ะ เพื่อเป็นวิทยาทาน) คือ ดิฉันทำเรื่องเกี่ยวกับ "คุณภาพการให้บริการของงานการเงิน" ของโรงพยาบาล


จากการที่ได้ศึกษาจากงานวิทยานิพนธ์หลาย ๆ เล่มส่วนมากถ้าทำเกี่ยวกับการเงินเค้าจะมองเรื่องของการให้บริการผู้ป่วยในการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์  ดิฉันเองจึงอยากศึกษาเรื่องของการให้บริการเหมือนกันแต่เป็นของฝ่ายการเงิน(ในส่วนงานสนับสนุน) ไม่รวมที่รับเงินค่าบริการทางการแพทย์ คือให้บริการบคุลากรภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เช่นผู้แทนยามารับเช็ค  หรือบุคลากรภายในโรงพยาบาลมาติดต่อสอบถามเรื่องของเงินเดือน ค่าจ้าง  หรือการเบิกค่ารักษาค่าเล่าเรียน เป็นต้นค่ะ


ทีนี้ดิฉันเขียนบทที่ 1 ให้อาจารย์ของดิฉันดูแล้ว(คือ มหาวิทยาลัยดิฉันเน้นว่างานจะต้องตีพิมพ์) จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะ ดิฉันส่งงานให้อาจารย์ดู แล้วอาจารย์บอกว่า งานสามารถทำได้ แต่ว่าสถิติที่ใช้มันก็คงเหมือนทั่วๆ ไป ตีพิมพ์ไม่ได้แน่นอนเลย อาจารย์เลยให้ดิฉันเน้นเรื่องของสถิติ ซึ่งที่อาจารย์เสนอมา คือ แบบจำลองคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ  และเกี่ยวกับโลจิสติกส์ด้วย ที่นี้ดิฉันอยากถามว่าดิฉันจะเริ่มต้นยังไงในการเขียนแบบจำลองให้อาจารย์ดูค่ะ แล้วในบทที่ 2 ดิฉันคงต้องสร้างแบบจำลองไปในเนื้อหาด้วยใช่ไหมค่ะ อยากให้คุณคมสันช่วยตอบหรือแนะนำ (ยกตัวอย่าง)ประกอบด้วยยิ่งดีค่ะ 
 

คือ จากการที่ดิฉันเข้าใจคือการทำแบบจำลองคือเราสมมุติเป็นภาพมาใช่ไหมคะ เช่นมีคนมาติดต่อ แล้วมาที่เจ้าหน้าที่ จะทำเป็นแบบจำลองยังไง แล้วนำคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นตัวแปรหรือแทนค่ายังไง รบกวนหน่อยนะคะ

ผมตอบ


สวัสดีครับคุณ Melanie (เมลานี่---นามสมมติ)


1.  งานวิจัยใด ๆ รวมทั้งวิทยานิพนธ์เริ่มต้นต้องถามตัวเองก่อนว่า  ต้องการถามอะไร   ไม่ใช่อยากทำด้วยวิธีอะไร   เท่าที่คุณเมลานี่เขียนมานี่ยังมองไม่เห็นว่าคำถามคืออะไร   ดังนั้น  คุณเมลานี่ต้องตอบผมก่อนว่า  คำถามที่คุณต้องการจะทราบคำตอบคือ ..............  นี่คือข้อที่ 1


2.  ต่อไป  คำถามนั้นถ้าจะให้ตอบได้ต้องใช้วิธีการแบบไหน  ระหว่างถามเอาจากคนไม่กี่คน (งานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สถิติหรือเศรษฐมิติ) หรือต้องเก็บข้อมูลจากคนจำนวนมาก ๆ (งานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีเรื่องสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง)  นี่คือข้อที่ 23.  สมมติว่าต้องใช้วิธีเก็บข้อมูลจากคนจำนวนมาก  ก็คือต้องใช้สถิติ  ทีนี้เราอยากรู้อะไรจากข้อมูลของคนเหล่านั้น  เช่น  อยากรู้ว่าเรื่องบางเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งต่างกันจริงหรือไม่  ก็มีวิธีหลายอย่าง  เช่น  หากสิ่งที่เราอย่างรู้เป็นเรื่องค่าเฉลี่ย  เราก็ใช้ ANOVA  หรือหากสิ่งที่เราอยากรู้เป็นเรื่องสัดส่วน  เราก็ใช้  Chi-squares4.  ต่อไปถ้าอยากรู้เหตุผลของความแตกต่าง  ว่าคนสองกลุ่มต่างกันเพราะอะไร  เราก็อาจจะใช้ สมการถดถอย (regression)  โดยมีตัวแปรที่เป็นเหตุ (X) และตัวแปรที่เป็นผล (Y)   คุณเมลานี่ก็ลองดูว่าอะไรคือเหตุและอะไรคือผล  ลองเขียน ๆ ออกมาดูแยกสองข้าง  ข้างขวาเป็นเหตุ  ข้างซ้ายเป็นผล5. เมื่อเขียนมาเสร็จแล้ว  ให้ลองมาดูว่าค่าของตัวแปรทางซ้าย (Y) เป็นแบบไหน  
   a. ถ้าเป็นจำนวนจริง  ก็ใช้  รีเกรสชั่นธรรมดาได้   
   b. ถ้าเป็นจำนวนที่เป็นค่าบวกเท่านั้นและโดยมากเป็นเลขศูนย์ ก็ต้องใช้แบบจำลองที่ชื่อว่า โทบิต
   c. ถ้าเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนนับ  และค่อนอยู่แถว ๆ เลข 1, 2, 3  ก็ใช้แบบจำลองที่ชื่อว่า ปัวซองรีเกรสชั่น  
   d. ถ้าเป็นจำนวนที่มีได้เพียงสองค่า  เช่น   0  กับ  1  เท่านั้น  ก็ใช้แบบจำลองที่ชื่อว่า โลจิต
   e. ถ้าเป็นจำนวนที่มีได้ถึง 3  ค่า  เช่น  0 , 1  และ 2  ก็ใช้แบบจำลองที่ชื่อว่า  มัลติโนเมี่ยลโลจิต6.  ต่อไป  สิ่งที่ต้องระวังคือค่าตัวแปรทางขวามือ (X)  ห้ามไม่ให้มีความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร X คู่ใด ๆ  (เช่น  สาเหตุที่ 1  ต้องไม่สัมพันธ์กับสาเหตุที่ 2  มันต้องเป็นอิสระจากกัน  )  ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาใหญ่ที่มีชื่อว่า  มัลไทคอลลิเนียริตี้ (Multicollinearity)  วิธีการดูก็คือหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  ระหว่างตัวแปร X  แต่ละคู่  และไม่ควรมีค่าสหสัมพันธ์เกินกว่า 0.5เริ่มจะไปไกลแล้ว  เอาหล่ะเราจะยังไม่ไปไกลเกินกว่านี้   สิ่งที่ผมพยายามชี้ให้คุณเมลานี่เห็นในตอนนี้ก็คือ 

เราไม่เริ่มที่การกระโจนไปว่าเราจะต้องทำแบบจำลองอะไร 

แต่เราจะทำแบบจำลองที่เหมาะสมกับคำถามวิจัยของเรา 

และเหมาะสมกับข้อมูลของเรา 
เท่านั้น


อุปมาเหมือนเรากำลังจะทำอาหาร   คำถามแรกก็คือเราอยากจะทานอะไร  ไม่ใช่เริ่มต้นว่าเราจะทำกับข้าวอะไรก็ได้ที่ใช้ครก  


แล้วถ้าเราอยากทานไข่เจียว  แล้วมีคนบังคับให้เราเจียวไข่ในครก  มันก็คงจะพิลึก  เผลอ ๆ เราอาจจะไม่ได้ทานไข่เจียวเลยก็เป็นได้    เราก็ต้องใช้กระทะกับตะหลิว   ใครจะว่ามันเชย แต่มันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเจียวไข่   


เหมือนกันครับ  บางที  ANOVA  ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลมีจำนวนไม่มากพอที่จะใช้รีเกรสชั่น


วันนี้เอาแค่นี้ก่อน  แล้วคุณเมลานี่ ลองตอบคำถามที่ผมให้ไปทำเป็นการบ้านมาก่อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 

คำถามที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการตอบคืออะไร 

เช่น    ฉันอยากรู้ว่า .........................    


จากนั้นเราค่อยแนะนำกันต่อไปเป็นขั้น ๆ นะครับ    เราจะต้องดูกันอีกว่าคำถามนั้นดีหรือไม่  ตามหลักเรื่อง "คำถามที่ไม่ดีสิบประการ"  กว่าเราจะไปถึงเรื่องแบบจำลองนั้นยังอีกนานครับ   เราไม่จำเป็นต้องรีบกระโจนไปหามัน  เดี๋ยวจะล้มคว่ำเสียก่อน  รอให้ฐานแน่น ๆ ก่อนดีกว่านะครับ  ค่อย ๆ ไป  ใจเย็น ๆ  แต่ถึงแน่นอน  ไม่มีตกราง


จาก คมสัน
 
Link  ซีรีย์แนะนำการทำวิทยานิพนธ์  เรื่องการวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการบริการ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ