Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ ฉลองครบรอบ 1 ปี
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaฉลองครบรอบ 1 ปี Print E-mail
Webmaster
20 กันยายน 2552เว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com  ได้ถือกำเนิดมาเกือบครบ 1 ปีแล้ว  เราได้ก้าวหน้าไปมากนับจากวันแรกที่ก่อตั้ง  บัดนี้จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าของทางเว็ปไซต์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ (ข้อมูลจาก www.google.com/analytics)จำนวนหน้าเว็ปที่เปิดให้บริการ       250   หน้า (อัตราการเติบโต 108% ในสามเดือน)

จำนวนผู้เข้าชมที่เข้าถึงเนื้อหา นับตั้งแต่วันแรก    35,000    ครั้ง
(หากนับรวมหน้าแรกของเว็ปด้วย  ซึ่งผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าสู่เนื้อหา มีประมาณ 70,000 ครั้ง)

จำนวนการเข้าชมเนื้อหาในเดือนล่าสุด       4,400      ครั้ง  
(ลบบอนน์กับคาร์ดีฟ ออกไปแล้ว 300 ครั้ง)

จำนวนผู้เข้าชม (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดเข้ามาชมเว็ปไซต์นี้) ในเดือนล่าสุด    3,350  คน     
(อัตราการเติบโต 67% ในสามเดือน)
  


อัตราการเข้าชมซ้ำ   27%   

จำนวนผู้เข้าชม  โดยเฉลี่ยประมาณ 110  คนต่อวัน 
(อัตราการขยายตัวประมาณ 66%  ภายใน  3  เดือน)

ผู้ที่เข้ามาพบกับเราเป็นครั้งแรก  ประมาณ  80  คนต่อวัน

ผู้ที่เข้ามาพบกับเราเป็นครั้งแรกและเข้าชมเนื้อหาของเรามากกว่าหนึ่งหน้า  ประมาณ  27 คนต่อวัน 

ผู้ที่อยู่กับเราเป็นประจำ  ประมาณ  30  คนต่อวัน  (อัตราการเติบโต 50% ในสามเดือน)สถิติเวลาที่อยู่ในเว็ปนานที่สุด (เฉพาะผู้ที่เข้ามาจาก Search Engine)    1 ชั่วโมง 42 นาที 55  วินาที 
(Search ด้วยคำว่า เทคนิคการเขียน proposal)

สถิติจำนวนหน้ามากที่สุดที่ผู้อ่านเปิดอ่านในการเยือนหนึ่งครั้ง  (เฉพาะผู้ที่เข้ามาจาก Search Engine)    62  หน้า
(Search ด้วยคำว่า สถิติเศรษฐมิติ)
www.tourismlogistics.com  เหนือกว่าเว็ปไซต์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในด้าน
 • เวลาที่ผู้อ่านอยู่ในเว็ป  เหนือกว่า 41%
 • จำนวนครั้งในการเยี่ยมเยือนต่อเดือน   เหนือกว่า 0.1%
 • การดึงดูดผู้ชมรายใหม่  เหนือกว่า  12 percentage points 

www.tourismlogistics.com ยังตามหลังเว็ปไซต์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในด้าน
 • จำนวนหน้าที่ผู้อ่านเข้าชมต่อเดือน  ตามหลังอยู่  12%
 • จำนวนหน้าที่ผู้อ่านเข้าชมต่อครั้ง  ตามหลังอยู่  12%
 • อัตราการเข้าชมมากกว่าหนึ่งหน้า  ตามหลังอยู่  20 percentage points


จำนวนประเทศที่เปิดเข้ามาชมในเดือนล่าสุด   31  ประเทศ (รวมประเทศไทย)

สิบประเทศแรก ได้แก่  ประเทศไทย  เยอรมนี   สหราชอาณาจักร   ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา (CA,NY,CL)  บราซิล
สวิตเซอร์แลนด์  เนเธอร์แลนด์  ญี่ปุ่น  และ สปป.ลาวจำนวนจังหวัดในประเทศไทยที่เข้ามาชมในเดือนล่าสุด  25  จังหวัด

สิบจังหวัดแรก ได้แก่  กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  ขอนแก่น  สงขลา   นครศรีธรรมราช   ลำปาง  ชลบุรี  ปทุมธานี   เชียงราย  และภูเก็ต
www.tourismlogistics.com  ปรากฎในหน้าแรก (Top 10) ในการ Search ด้วย Google.co.th  ด้วยคำว่า
 • การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
 • โลจิสติกส์ท่องเที่ยว
 • Tourism Logistics
 • หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • ตัวอย่างงานวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • ตัวอย่างงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
 • ตัวอย่างงานวิจัยโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
 • การเขียน Proposal ที่ดี
 • เทคนิคการเขียน proposal
 • การเขียน Literature Review
 • Neural Networks เศรษฐศาสตร์
 • แบบจำลองโลจิต
 • แบบจำลอง CGE

คำค้นหาที่เพิ่มขึ้นมาในสามเดือนนี้ ที่ www.tourismlogistics.com ปรากฎในหน้าแรก (Top 10) ในการ Search ด้วย Google.co.th  คือ

 • สถิติเศรษฐมิติ
 • รถไฟเยอรมัน
 • เมืองโคโลญจน์
 • ซาลสบวร์ก
 • กรอบแนวคิดการท่องเที่ยว
 • สร้างแบบจำลอง
 • แบบจำลองเศรษฐศาสตร์
 • นักวิจัยที่ดี
 • เรียนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว www.tourismlogistics.com   ยังคงเป็นเว็ปไซต์เฉพาะทาง  
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านในเรื่อง แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์   รวมทั้งข้อคิดในการเป็นนักวิจัยที่ดี


นอกจากนั้นเป็นแหล่งค้นคว้าและ download  ตัวอย่างงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว  และโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 


กลุ่มผู้อ่านมีการขยายตัวเข้าไปในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างชัดเจนกว่าเดิม 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนีและออสเตรีย  


กลุ่มผู้อ่านยังขยายไปในกลุ่มผู้ที่สนใจหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


โดยภาพรวมแล้ว  กลุ่มผู้อ่านยังค่อนข้าง  Niche มาก ๆ  แต่ก็ขยายตัวต่อเนื่องถึงเดือนละประมาณ 20% 
หากอัตราการขยายตัวคงที่เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ   ในหนึ่งปีข้างหน้าจะมีผู้เข้าชมต่อเดือนประมาณ  30,000  คน


ทางทีมงาน  www.tourismlogistics.com  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา  พวกเราจะพยายามนำสาระที่ดีและมีประโยชน์มานำเสนอต่อท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ