Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา พระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทเรื่อง ขอให้ประสานความรู้กัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaพระบรมราโชวาทเรื่อง ขอให้ประสานความรู้กัน Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
22  สิงหาคม 2552


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เวลา 18.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นำนายอานนท์ บุณยะรัตเวช
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งออกโดยสำนักสิทธิบัตร
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
10 ประเทศ และสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งออกโดยสำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า"...ข้าพเจ้าได้เห็นมานานแล้วว่า การทำความก้าวหน้านั้นไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากถ้าทำความก้าวหน้าต้องมีคนที่มีความรู้ มีคนที่มีทุน เราไม่มีทุนอะไร แต่ถ้าทำได้ ตั้งใจทำ เอาความรู้แต่ละคนนำมาใช้ ...ทางประชาชนมาร่วมมือกันโดยไม่นึกเอาเปรียบกัน อันนี้สำคัญที่สุด เชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าดี บ้านเมืองจะสามารถพัฒนาขึ้นมาดี..."
 

"...โดยเฉพาะระยะนี้ บ้านเมืองกำลังยุ่ง ไม่รู้จะไปไหน ไปอย่างไร ...เราก็รู้สึกเป็นห่วง ว่าประเทศไทยกำลังจม..."


"...เรามีความหวัง มีความรู้สึกว่าบ้านเมืองจะไม่ล่มจม..."
 

"...ซึ่งเมื่อระยะเวลาที่ผ่านมา รู้สึกว่าบ้านเมืองของเรากำลังล่มจม เพราะว่าต่างคนต่างแย่งกัน  ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าทำอะไร..."


"...อาศัยผู้ที่มีความรู้อย่างท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมมือกัน มีความรู้ต่างๆ กัน ขอยืนยันว่าถ้าทุกคนที่มีความรู้ มีความตั้งใจดี
ได้มาร่วมมือกัน  ก็สามารถที่จะสร้างบ้านเมืองให้เจริญ เจริญโดยแท้จริง และขอให้ท่านช่วยกันทำ..."กลับสู่สารบัญ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ