Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทำไมถึงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่ได้
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaทำไมถึงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่ได้ Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
14.08.2009


หากท่านสงสัยว่าทำไมผลงานวิจัยถึงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่ได้    ทั้ง ๆ ที่ก็ทำทุกอย่างถูกต้องตามคำแนะนำเรื่องวิธีการเขียนงานวิจัยที่ดีไปแล้วทั้งหมด   แบบจำลองก็ทำถูกทุกอย่าง   สิ่งต่าง ๆ ก็ทำได้น้ำหนักดีและตรงประเด็น คือ Concise และ Precise    และทุกอย่างก็ดู Perfect 

คำตอบง่าย ๆ คือ

1.  ไม่เข้าพวก:  วารสารฉบับนั้นเขาทำเรื่องนี้กันที่ไหนเล่า
2.  ตามเขาไม่ทัน:  ข้อค้นพบไม่ได้ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจอะไรใหม่ ๆ ในวงการนั้น
3.  ไม่น่าตื่นตาตื่นใจ:  ดูไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดา ๆ ไม่น่าสนใจอะไร   มันมีอะไรพิเศษเหรอ
4.  ล้าสมัย:  เดี๋ยวนี้เขาเลิกสนใจเรื่องนั้นไปนานแล้ว
5.  ทุนสร้างต่ำ:  มันก็เหมือนภาพยนตร์  ดูไปก็งั้น ๆ  ไม่ได้เห็นฉากอลังการอะไร ใคร ๆ ก็ทำได้


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ได้มักจะเป็นดังต่อไปนี้

1.  ทำในเรื่องที่วารสารนั้นทำกันอยู่
2.  มีข้อค้นพบที่ใครยังไม่เคยค้นพบมาก่อน ช่วยขยายพรมแดนความรู้
3.  นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจ  สดใหม่  ใช้อ้างอิงได้
4.  เกาะกระแส
5.  อลังการงานสร้าง


Link ที่สำคัญ
กลับสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ