Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ข้อควรระวังสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaข้อควรระวังสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
14.08.2009


ผมเป็น Reviewer ให้กับ Journal  หลายฉบับ พบสิ่งที่ไม่อยากพบอยู่เป็นประจำคือ Paper ที่ส่งมานั้นไม่สามารถตีพิมพ์ได้
ผมไม่ตำหนิผู้เขียนเพราะเขาอาจจะไม่รู้ข้อควรระวังสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1.  คำถามวิจัยไม่ชัดเจน  ไม่รู้ว่าต้องการตอบอะไร
2.  วิธีการวิจัยไม่ชัดเจน  ไม่รู้ว่าใช้วิธีอะไร 
3.  ใช้วิธีการพูดไปเรื่อย ๆ ไม่มีจุดหมาย  ไม่รู้ว่าต้องการพูดไปทำไม  ไม่มีน้ำหนัก
4.  ตัวเลขในตารางไม่น่าสนใจ  ใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้
5.  แผนภาพประกอบไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งกว่าเดิม
6.  ใช้ภาษาพูด
7.  สุดท้ายก็ไม่ได้ค้นพบอะไรที่มีหลักฐานแน่นหนา  สิ่งที่ค้นพบไม่ต่างอะไรกับการคิดไปเองนักวิชาการต่างประเทศก็มีปัญหาเช่นกันในเรื่องเหล่านี้  ทำให้ต้นฉบับถูกตีกลับมาเหมือนกัน
พวกเขาแก้ปัญหากันดังนี้

1.  ระบุคำถามวิจัยให้ชัดเจนลงไปเลยว่าต้องการตอบอะไร
2.  ระบุว่าวิธีการที่จะทำให้ได้คำตอบมานั้นต้องทำอย่างไร
3.  หลักฐานต้องแน่นหนา  ถ้าไม่มีหลักฐานอย่าเขียน  ถ้าคิดเอาเองคนเดียวอย่าเขียน
4.  ตัวเลขในตารางต้องทำให้คนที่เพียงมองผ่าน ๆ ดูแล้วอยากติดตาม (เข้าทำนองเซ็กซี่)
5.  แผนภาพประกอบเมื่อนำออกมาใช้ต้องทำให้เห็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องที่รู้กันทั่วไปอยู่แล้ว
6.  ใช้ภาษาเขียน
7.  ถ้ายังไม่ค้นพบอะไรที่หนักแน่นยังไม่ควรนำเสนอ
8.  ถ้าค้นพบอะไรแล้ว  แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น  ก็อย่าพึ่งนำเสนอ  รอศึกษากลไกของมันก่อน
ก่อนการตีพิมพ์ 
วงการวิชาการต่างประเทศมีกระบวนการขัดเกลา Paper ด้วยการสัมมนา 
เพื่อช่วยให้ Paper มีคุณภาพดีพอที่จะได้ตีพิมพ์  ดังนี้


1.  ต้องโดนถามแน่ ๆ ว่า ทำไมถึงตั้งคำถามวิจัยอย่างนั้น
(แม้ทำงานวิจัยเสร็จแล้วก็ยังโดน อย่าพลาดตอบไม่ได้หล่ะ งานของคุณจะกลายเป็นเศษกระดาษทันที
เพราะขนาดคุณก็ยังงงเองเลยว่า  เออหว่ะ...เราทำมาทำไมกันหล่ะเนี่ย)

2.  ต้องโดนไล่จิกในรายละเอียดของวิธีการศึกษาแน่ ๆ ว่าตรงไหนมีรูรั่ว  ตรงไหนมีตำหนิ
แล้วทำไมไม่ใช้วิธีอื่น  ทำไมต้องตรงนั้น ทำไมต้องตรงนี้ และอีกหลาย ๆ ทำไม
ก็ต้องตอบได้ ตอบได้ และตอบได้

3.  ตารางและแผนภาพซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผู้อ่านมองก่อนเป็นอันดับแรกต้องน่าสนใจมาก ๆ
(คนต่างประเทศหวงเวลาของเขามาก อะไรที่ไม่น่าสนใจเขาไม่อ่าน โยนลงถังขยะอย่างเดียว)

4.  ถ้าภาษาไม่ดีโดนให้แก้จนกว่าจะดี

5.  ต้องโดนถามว่า แน่ใจหรือว่าหลักฐานที่พบหนาแน่นจริง ๆ  เช่น
             5.1  มันอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติอะไร
             5.2  ถ้าข้อสมมตินั้นเปลี่ยนไปจะทำให้หลักฐานเปลี่ยนไปไหม
             5.3  ทำไมถึงออกมาอย่างนั้น อธิบายได้ไหม   กลไกของมันเป็นอย่างไร
             5.4  แน่ใจหรือว่าอธิบายถูก  เป็นไปอย่างนั้นจริง ๆ  หรือ
             5.5  คำตอบในเรื่องต่าง ๆ ขัดแย้งกันเองไหม    

6.  รู้แล้วได้อะไร  จะทำอะไรต่อได้  แน่ใจหรือว่าจะทำได้  บางทียังถามว่าทำแล้วจะได้อะไรถ้าผ่านทุกอย่าง  งานที่จะออกมาก็จะมีคุณลักษณะคือ

น้ำหนักดี  และวิ่งเข้าเป้าแบบตรง ๆ   แล้วโดนเต็ม ๆ   

แถมถอนมีดไม่ออกด้วย คือ  ไม่มีใครคัดค้านคำอธิบายที่ผู้เขียนยกมาเป็นเหตุผลได้

แบบที่อาจารย์มิ่งสรรพ์ชอบใช้คำว่า  Concise and Precise

Link


กลับไปสู่สารบัญ


  
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ