Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Conceptual framework of tourism logistics หัวใจของโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaหัวใจของโลจิสติกส์ท่องเที่ยว Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
16  กรกฎาคม 2552


ผมอ่านบทความของอาจารย์ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์  เรื่อง  Tourism Logistics or Tourism Supply Chain Management?  แล้วคิดว่าถูกต้อง  ทำให้เกิดความกระจ่างว่า Tourism Logistics ต่างกับ Tourism Supply Chain Management  อย่างไร  และอาจารย์ไพรัชเล่าได้สนุกมาก    ผมจึงอยากจะเขียนเพิ่มเติมเพื่อทำให้กรอบแนวคิดเรื่อง Tourism Logistics สมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยการพยายามตอบคำถามดังต่อไปนี้
  • อะไรคือหัวใจของบริการขนส่งนักท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
  • การขนส่งนักท่องเที่ยว  ต่างจาก การขนส่งสินค้า  อย่างไร
  • โลจิสติกส์ท่องเที่ยว  ต่างจาก  การขนส่งนักท่องเที่ยว  อย่างไร
  • โลจิสติกส์ท่องเที่ยว  ต่างจาก  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว  อย่างไร

ผมตอบคำถามเหล่านี้ระหว่างที่รถไฟจากบอนน์ไปคีลเกิดประสบอุบัติเหตุกลางทาง  ทำให้ต้องขนผู้โดยสารที่หลับสลึมสลือทั้งคันให้ขึ้นรถบัสจากออสนาบรึ้กไปยังเบรเมน  จากนั้นต้องต่อรถไฟจากเบรเมนไปฮัมบวร์ก  แล้วจากฮัมบวร์กจึงได้ต่อรถไฟไปคีล  การเดินทางอันแสนจะมาราธอนคราวนี้ดันเกิดขึ้นตอนผมลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปด้วย ซึ่งปกติก็ไม่เคยเอาไป  และสภาพร่างกายไม่สู้ดี  เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวก  ทำให้ผมได้คิดอะไร ๆ หลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยว  ผมจะตอบคำถามจากหลังไปหน้า  เพราะจะได้สั้นกระชับและได้ใจความกว่าการตอบจากหน้าไปหลัง  ดังนี้
เรื่องที่ 4  โลจิสติกส์ท่องเที่ยว  ต่างจาก  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว  อย่างไร


คำตอบข้อนี้  อาจารย์ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์ ได้ตอบไว้แล้ว   ในบทความเรื่อง  Tourism Logistics or Tourism Supply Chain Management? จึงต้องยกเครดิตให้  และผมขอสรุปดังนี้ว่า   โลจิสติกส์ท่องเที่ยวคือ "การจัดการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) เพื่อทำให้การไหลของนักท่องเที่ยวจากต้นทางไปสู่ปลายทางโดยไม่มีข้อผิดพลาดและยังทำให้ได้รับความพอใจสูงสุด"   ผมชอบที่อาจารย์ไพรัชใช้คำว่า Flawless  แปลว่าปราศจากข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยนิด   


ยกตัวอย่างเช่น  การพานักท่องเที่ยวจากต้นทางไปยังเกาะแห่งหนึ่ง   ผู้จัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจะต้องประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  รถบัส  เรือ  และที่พัก    โดยให้รถบัสมารับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบ  บนรถก็มีไกด์คนหนึ่งคอยพูดชวนให้นักท่องเที่ยวสนุกสาน  จากนั้นพาไปลงเรือ ในเรือก็มีการเล่นเกมส์ให้เริงรื่น  ระหว่างนั้นก็ติดต่อกับทางที่พักว่านักท่องเที่ยวมาแล้วให้เตรียมตัวต้อนรับได้  เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะก็มีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับ  เมื่อเข้าที่พักก็มีอาหารเครื่องดิ่มบริการ   ในขณะที่การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว  เป็นมากกว่านั้น  คือ  ในแต่ละกิจกรรมมีเบื้องหลังอยู่อีกมาก  เช่น  กิจกรรมรถบัส  มีกิจกรรมย่อย คือ การจัดซื้อรถ  การจัดซื้อน้ำมัน  การจัดและอบรมพนักงานขับรถ  การบำรุงรักษารถ  การเสียภาษีรถ   ส่วนกิจกรรมที่พักก็มีกิจกรรมย่อย เช่น  การเตรียมอาหาร  การซักรีด  การเสียภาษี  การบำบัดน้ำเสีย  การจ้างและอบรมพนักงาน  เป็นต้น   สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ไม่ได้เป็นหน้าที่ของโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
เรื่องที่ 3  โลจิสติกส์ท่องเที่ยว  ต่างจาก  การขนส่งนักท่องเที่ยว  อย่างไร


การขนส่งนักท่องเที่ยวเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในโลจิสติกส์ท่องเที่ยว   การขนส่งเกิดขึ้น ณ ช่วงหนึ่งเท่านั้น  ไม่ใช่ตลอดทั้งเส้นทาง  เช่น  กิจกรรมการขนส่งด้วยรถบัส  กิจกรรมการขนส่งด้วยเรือ  แต่ไม่มีกิจกรรมการขนส่งอีกเมื่ออยู่ในที่พัก

แต่โลจิสติกส์ท่องเที่ยวเป็นตัวประสานกิจกรรมการขนส่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน   และยังจัดการ ณ จุดที่ไม่มีการขนส่งด้วย 

เรื่องที่ 2  การขนส่งนักท่องเที่ยว  ต่างจาก การขนส่งสินค้า  อย่างไร


เรื่องนี้ตอบได้ง่ายที่สุด  แต่ถ้าใครไม่เคยเจอกับตัวอาจจะไม่รู้   แต่ผมโดนมาแล้วระหว่างทางจากออสนาบรึ้กไปเบรเมนทำให้ซาบซึ้งดี  คำตอบก็คือ  "ก็คนมีชีวิตจิตใจ"  ยังไงหล่ะครับ   ตอบง่าย ๆ สั้น ๆ ไม่ต้องขยายความมากท่านก็คงเข้าใจ  เพราะท่านก็มีชีวิตจิตใจ
  • คนหัวเราะได้  ด่าได้
  • คนเดินไปมาได้ตามความสนใจ  แตกแถวได้ 
  • คนหิวได้  ปวดท้องเข้าห้องน้ำได้
  • คนเจ็บป่วยได้
  • คนเพลิดเพลินกับสองข้างทางได้   และหลับระหว่างทางก็ได้
  • คนเหนื่อยได้  เบลอได้ เรื่องที่ 1  อะไรคือหัวใจของการขนส่งนักท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ท่องเที่ยว


ผมขอตอบเป็นเมตริกซ์ดังนี้

 


เมตริกซ์หัวใจของการขนส่งนักท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ท่องเที่ยว

  
ประเภทนักเดินทาง   
 
การขนส่งนักท่องเที่ยว  โลจิสติกส์ท่องเที่ยว
 1.  คนท้องถิ่นล้วน ๆ ไม่ใช่นักท่องเที่ยว
 หัวใจอยู่ที่สามารถวางแผนการเดินทาง
ได้ทุกขั้นตอน  และมีเครือข่ายการคมนาคม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
                      -
 2.  นักท่องเที่ยวที่ใช้พาหนะ
ร่วมกับคนท้องถิ่น     

หัวใจอยู่ที่สามารถวางแผนการเดินทาง
"เพื่อการท่องเที่ยว"  ได้ทุกขั้นตอน
และไม่หลงทาง
 

หัวใจของโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประกอบด้วย
หัวใจของการขนส่งนักท่องเที่ยวฯ 

บวกกับ

มีการเชื่อมต่อของยานพาหนะ
ไปจนถึงที่หมาย  โดยไม่มีการสะดุด 
 
 
3.  เฉพาะนักท่องเที่ยวล้วน ๆ ไม่มีคนท้องถิ่น 
 

 หัวใจอยู่ที่การจัดรูปแบบการเดินทาง
ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลาย สนุก
ปลอดภัย  และเต็มอิ่ม
 

หัวใจของโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประกอบด้วย
หัวใจของการขนส่งนักท่องเที่ยวฯ 

บวกกับ

การประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว

 
ดังนั้น  การศึกษาเรื่องโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยว  จึงต้องถามก่อนว่าจะทำเพื่อสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มไหน  เมื่อทราบแล้ว เช่น  ถ้าเราจะทำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้พาหนะร่วมกับคนท้องถิ่น     เราก็ตั้งคำถามตาม Key Words ว่า  ตอนนี้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้ทุกขั้นตอนไหม  หลงทางไหม  มีการเชื่อมต่อของยานพาหนะไหม    ส่วนไหนที่ยังไม่ดีจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น    แต่ถ้าเราทำสำหรับนักท่องเที่ยวล้วน ๆ   เราก็ตั้งคำถามตาม Key Words เช่นกันว่า  นักท่องเที่ยวโอเคไหม  ระหว่างการเดินทางเขารู้สึกผ่อนคลาย  สนุก  ปลอดภัย และได้อะไรไปเต็มอิ่มไหม   นอกจากนั้นการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ทำได้ดีจนทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับไปไหมการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ นั้นมีอะไรบ้าง  สามารถอ่านได้ใน  บทความเรื่อง  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เรื่องโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว


Link สำคัญ


กลับไปสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ