Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ ขอเชิญร่วมสนุกเฉลิมฉลองเว็ปไซต์ครบรอบ 9 เดือน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขอเชิญร่วมสนุกเฉลิมฉลองเว็ปไซต์ครบรอบ 9 เดือน Print E-mail
Webmaster
7 กรกฏาคม 2552เว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com  ได้ถือกำเนิดมาครบ 9  เดือนแล้ว  เราได้ก้าวหน้าไปมากนับจากวันแรกที่ก่อตั้ง  บัดนี้จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าของทางเว็ปไซต์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้จำนวนหน้าเว็ปที่เปิดให้บริการ       120   หน้า

จำนวนผู้เข้าชมที่เข้าถึงเนื้อหา นับตั้งแต่วันแรก    23,000    ครั้ง
(หากนับรวมหน้าแรกของเว็ปด้วย  ซึ่งผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าสู่เนื้อหา มีประมาณ 58,000 ครั้ง)

จำนวนการเข้าชมเนื้อหาในเดือนล่าสุด       2,400      ครั้ง  
(ลบบอนน์กับคาร์ดีฟ ออกไปแล้ว 300 ครั้ง)

จำนวนผู้เข้าชม (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดเข้ามาชมเว็ปไซต์นี้) ในเดือนล่าสุด    2,000  คน     
(เดือนแรกได้ 100 คนก็ดีใจแล้ว)

อัตราการเข้าชมซ้ำ   30%   
(เพิ่มขึ้นประมาณ 10 percentage points  จาก 5 เดือนที่แล้ว)

จำนวนผู้เข้าชม  โดยเฉลี่ยประมาณ 66  คนต่อวัน 
(อัตราการขยายตัวประมาณ 70%  ภายใน  5  เดือน)

ผู้ที่เข้ามาพบกับเราเป็นครั้งแรก  ประมาณ  46  คนต่อวัน

ผู้ที่เข้ามาพบกับเราเป็นครั้งแรกและเข้าชมเนื้อหาของเรามากกว่าหนึ่งหน้า  ประมาณ  18 คนต่อวัน 
(อัตราผู้เข้าชมเนื้อหามากกว่าหนึ่งหน้าต่อผู้เข้ามาถึงเว็ปเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 40% ในหนึ่งเดือน)

ผู้ที่อยู่กับเราเป็นประจำ  ประมาณ  20  คนต่อวัน 
( 7 คนอยู่กับเรามาตั้งแต่ 5 เดือนที่แล้ว)สถิติเวลาที่อยู่ในเว็ปนานที่สุด (เฉพาะผู้ที่เข้ามาจาก Search Engine)    1 ชั่วโมง 42 นาที 55  วินาที 
(Search ด้วยคำว่า เทคนิคการเขียน proposal)

สถิติจำนวนหน้ามากที่สุดที่ผู้อ่านเปิดอ่านในการเยือนหนึ่งครั้ง  (เฉพาะผู้ที่เข้ามาจาก Search Engine)    42  หน้า
(Search ด้วยคำว่า งานวิจัยโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว)
www.tourismlogistics.com  เหนือกว่าเว็ปไซต์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในด้าน
 • เวลาที่ผู้อ่านอยู่ในเว็ป  เหนือกว่า 89%
 • จำนวนหน้าที่ผู้อ่านเข้าชมต่อครั้ง  เหนือกว่า  28%
 • การดึงดูดผู้ชมรายใหม่  เหนือกว่า  12% 

www.tourismlogistics.com ยังตามหลังเว็ปไซต์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในด้าน
 • จำนวนครั้งในการเยี่ยมเยือนต่อเดือน   ตามหลังอยู่ 36%
 • จำนวนหน้าที่ผู้อ่านเข้าชมต่อเดือน  ตามหลังอยู่  18%
 • อัตราการเข้าชมมากกว่าหนึ่งหน้า  ตามหลังอยู่  14 percentage points


จำนวนประเทศที่เปิดเข้ามาชมในเดือนล่าสุด   22  ประเทศ (รวมประเทศไทย)

สิบประเทศแรก ได้แก่  ประเทศไทย  เยอรมนี   สหราชอาณาจักร   สหรัฐอเมริกา (CA,NY,TX)  ฝรั่งเศส   สปป.ลาว   จีน    ญี่ปุ่น   สวีเดน  และออสเตรเลีย จำนวนจังหวัดในประเทศไทยที่เข้ามาชมในเดือนล่าสุด  25  จังหวัด

สิบจังหวัดแรก ได้แก่  กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  ขอนแก่น  สงขลา  ลำปาง  นครศรีธรรมราช  พิษณุโลก  ปทุมธานี  ชลบุรี  และนครราชสีมา
www.tourismlogistics.com  ปรากฎในหน้าแรก (Top 10) ในการ Search ด้วย Google.co.th  ด้วยคำว่า
 • การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
 • โลจิสติกส์ท่องเที่ยว
 • Tourism Logistics
 • หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • ตัวอย่างงานวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • ตัวอย่างงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
 • ตัวอย่างงานวิจัยโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
 • การเขียน Proposal ที่ดี
 • เทคนิคการเขียน proposal
 • การเขียน Literature Review
 • Neural Networks เศรษฐศาสตร์
 • แบบจำลองโลจิต
 • แบบจำลอง CGE


เมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว www.tourismlogistics.com   เป็นเว็ปไซต์เฉพาะทาง  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านในเรื่อง แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์  และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์   อีกทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าและ download  ตัวอย่างงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว  และโลจิสติกส์ท่องเที่ยว  แม้ว่ากลุ่มผู้อ่านจะค่อนข้าง Niche มาก ๆ  แต่ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสแห่งความสำเร็จนี้   วันนี้ทางเว็ปจึงจะของดเรื่องหนัก ๆ ทางวิชาการไว้หนึ่งวัน  แล้วจะได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกกับท่านผู้อ่าน โดยท่านใดที่สามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้ถูก 8  ข้อ  ใน 10  ข้อ  จะได้รับรางวัล   แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ


ลองทายกันดูสนุก ๆ ไม่ซีเรียส  ทำเสร็จทุกข้อแล้วกด Vote

{pollxtbot id=4}


------------------------------------

เฉลย

1.  บอนน์
2.  ม.เชียงใหม่
3.  เศรษฐศาสตร์
4.  แบบจำลอง CGE
5.  การท่องเที่ยวชุมชน
6.  นักวิจัยดีเด่น
7.  18  ถูกต้องที่สุด
8.  Amartya Sen
9.  อ.มิ่งสรรพ์
10.  อ.ไกรศร


-----------------------------------
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
ทางเว็ปไซต์  www.tourismlogistics.com  จะได้นำสาระดี ๆ มานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามชมในโอกาสต่อไป


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ