Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย วิจัยเกินกว่าในตำรา กรอบแนวคิด v.s. แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaกรอบแนวคิด v.s. แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
16 มิถุนายน 253
 
 
 
แบบจำลอง
 
แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ คือ สมการหรือระบบสมการคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ หรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ แล้วสามารถทดสอบสมมติฐานหรือทดลองด้วยสถานการณ์จำลองได้
 
ประเภทของแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
 
หนึ่ง   แบบจำลองสำหรับการทดสอบสมมติฐาน เรียกว่า แบบจำลองเศรษฐมิติ (Econometrics)
 
สอง   แบบจำลองสำหรับการทดลองด้วยสถานการณ์จำลอง เรียกว่า แบบจำลอง ซิมูเลชั่น (Simulation)  เช่น  CGE
 
 
 
กรอบแนวคิด 
 
กรอบแนวคิด คือ แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังแบบจำลอง   ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 
หนึ่ง    เป้าหมายของการสร้างแบบจำลองต้องการวัดอะไร (Target)
 
สอง    ตัวแปรที่ใช้แทนเป้าหมายคืออะไร (Dependent variable หรือ Endogeneous variable)
 
สาม    ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายมีอะไรบ้าง (Factors)
 
 สี่ ทำไมถึงคิดว่าปัจจัยเหล่านั้นจึงมีผลกระทบต่อเป้าหมาย (Argument)
 
ห้า ตัวแปรที่ใช้แทนปัจจัยเหล่านั้นคืออะไร (Independent variable หรือ Exogenous variable)
 
 


เรื่องที่ต้องไม่ลืมคือ  ตัวเลขที่ใช้ยืนยัน Argument 
 
เช่น   เราต้องการทดสอบว่าหากครัวเรือนมีรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วจะพ้นจากความยากจนใช่หรือไม่ ซึ่งเราคิดว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะ การทำการท่องเที่ยวได้เงินดีกว่างานอื่นเมื่อเทียบกันชั่วโมงต่อชั่วโมง     ในตัวอย่างนี้ถ้าเราเก็บข้อมูลมาเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว (X) และการสถานภาพความยากจน (Y) แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลเรื่องจำนวนชั่วโมงทำงานมาด้วย   เราจะคำนวณได้อย่างไรว่า การทำการท่องเที่ยวได้เงินดีกว่างานอื่นเมื่อเทียบกันชั่วโมงต่อชั่วโมง    
 
หากเราใช้วิธีเดาเอาว่า มันต้องเป็นอย่างนั้นสิ แต่ไม่มีตัวเลขมายืนยัน   งานวิจัยของเราจะอ่อนลงทันที   เพราะว่าเหตุผลที่ทำให้ครัวเรือนมีรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วพ้นจากความยากจนอาจจะไม่ได้มีเพียงเหตุผลนั้นเพียงอย่างเดียว   การพยายามยืนยันว่าเป็นเพราะเหตุผลนั้น แต่ไม่มีตัวเลขมาสนับสนุน จึงเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะทึกทักเอาเกินไป (Assume too much)
 
ตัวเลขที่ใช้ยืนยัน Argument  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อมเอากรอบแนวคิดและแบบจำลองเข้าไว้ด้วยกัน   ห้ามละเลยในเรื่องนี้เด็ดขาด  ถ้าไม่มีตัวเลขนี้แล้วจะบอกไม่ได้ว่าผลการทดสอบเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุใด  ถ้าเดาเอาว่าเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไม่มีใครเชื่อ
 


 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ