Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเปิดพื้นที่ว่าง Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   
Sunday, 31 May 2009 16:17

การทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ  ไม่เพียงแต่ต้องรู้หลักการและเคล็ดลับการทำวิจัย  ยังต้องรู้จักเปิดพื้นที่ว่างให้ชีวิตด้วย

 

ตอนทำปริญญาโทผมรู้สึกว่ามีอะไรมากมายที่ต้องเรียนเพิ่ม  ตอนทำปริญญาเอกก็ยังรู้สึกแบบเดียวกัน  จนรู้สึกว่ามันมีอะไรกันนักกันหนาที่ต้องเรียน  และเริ่มเชื่อว่าคน ๆ เดียวไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่อง  แต่จะทำอย่างไรให้รู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

เวลาที่เราต้องเรียนอะไรเพิ่ม  หรือถูกสั่งให้ไปเรียนอะไรเพิ่ม  เราต้องรู้จักทำตัวให้มีที่ว่างที่จะรับเอาความรู้ใหม่  ความคิดใหม่  และทักษะใหม่เข้ามา   หากเราไม่มีพื้นที่ว่างเราก็จะรับเอาของใหม่เข้ามาไม่ได้หรือได้ช้า  และแน่นอนว่าเราจะเรียนไม่ทัน  ทำงานไม่ทัน  และไม่ก้าวหน้า

 

สาเหตุที่ทำให้คนเราไม่มีพื้นที่ว่าง อาทิเช่น

1.  ความรกรุงรังของการใช้ชีวิต  ห้องที่จัดไม่เป็นระเบียบ  โต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยสิ่งของและกองกระดาษ

2.  ความเหนื่อยล้าของร่างกาย

3.  เรื่องวุ่นวายในชีวิตทั้งที่เราก่อและไม่ได้ก่อ

4.  อคติ  ความคิดว่าเรารู้แล้ว  เรารู้มากแล้ว  เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรู้  เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องรู้  ไม่ชอบ กลัว สารพัด

 

 

ทางแก้ไขเพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้ชีวิตก็แก้ที่สาเหตุ เช่น

 

1.  จัดห้องให้เป็นระเบียบ  จัดโต๊ะทำงานให้โล่ง  เปิดพื้นที่ว่างในห้องให้ปลอดโปร่งสบายตา  ให้มีทางเดิน  ให้มีพื้นที่ทำงาน  กองแบบสอบถามที่ผ่านไปหลายปีแล้วก็ขนไปทำลายให้หมดและให้ถูกตามระเบียบราชการ

2.  อาบน้ำล้างหน้า  ความคิดความเข้าใจอะไรใหม่ ๆ มักจะแล่นเข้ามาในช่วงนี้

3.  เรื่องวุ่นวายที่เกิดจากเราก็ต้องรับผิดชอบ  อย่าหนีเพราะจะยิ่งเหนื่อย  เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้  คราวต่อไปก็อย่าไปก่อเรื่องอีก  ส่วนเรื่องไม่คาดฝันที่เกิดจากคนอื่นก็ให้ตั้งสติ  ค่อย ๆ ดูว่าจะแก้ไขอย่างไร  หาเวลานั่งสมาธิบ้าง  สวดมนต์  ทำใจให้สงบและมั่นคง   ทำจิตให้ว่าง  เพื่อรับได้กับทุกอย่าง

4.  ลดอคติโดยให้คิดว่าเราเหมือนบ่อน้ำ  สิ่งที่เรารู้แล้วก็ให้มันซึมลงใต้ผืนดิน  ให้มันเก็บไว้ในแหล่งน้ำใต้ดิน   มองให้เห็นภาพว่าบ่อน้ำแห้งลงเรื่อย ๆ จะได้มีความรู้สึกว่าต้องเติม  จะชอบไม่ชอบก็ต้องเติม  มิเช่นนั้นจะไม่มีน้ำไว้กินไว้ใช้อีก

 

สิ่งที่นักวิจัยต้องการก็คือพื้นที่ว่างในใจและพื้นที่ว่างในการทำงาน   ความว่างคือความเป็นระเบียบ   และความเป็นระเบียบคือความสวยงาม  เมื่อชีวิตสวยงามความสำเร็จและความก้าวหน้าก็เข้ามาเยือน

 
<< ย้อนกลับไปหน้าสารบัญ

 


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ