Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย วิจัยเกินกว่าในตำรา ปัญหาวุ่นวายเรื่องรันโมเดลไม่ออก
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaปัญหาวุ่นวายเรื่องรันโมเดลไม่ออก Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   
Tuesday, 19 May 2009 10:55

เมื่อเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องมาวุ่นวายใจเมื่อรันโมเดลทางสถิติไม่ออก   รันโมเดลไม่ออก แปลว่า  โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาได้ เพราะติดปัญหาทางเทคนิค เช่น  ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity)  ซึ่งบางโปรแกรมจะฟ้องออกมาด้วยคำว่า Near singular matrix    หรืออีกปัญหาหนึ่งคือแสดงผลออกมาได้แต่ไม่ดี  ไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เช่น  ค่า Prob. เท่ากับ 1.00  ซึ่งแปลง่าย ๆ ว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปใช้ทดสอบอะไรไม่ได้  


สาเหตุของการรันโมเดลไม่ออกมีหลายประการ เช่น หนึ่ง ไม่รู้จักโมเดลนั้นดีพอ สอง ข้อมูลออกมาไม่ดี สาม จำนวนตัวอย่างไม่พอ และสี่ สิ่งที่พบเป็นกฎที่เป็นจริงเสมอไม่ใช่เป็นสถิติ เป็นต้น

ทางแก้ไขเรื่องนี้ต้องทำใจหลายอย่างที่นักวิจัยหรือนักศึกษาปริญญาโทไม่ค่อยอยากทำ คือ การแก้แบบสอบถามใหม่ แล้วออกไปเก็บข้อมูลใหม่ หรือก็ต้องเก็บข้อมูลเพิ่ม หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ไปเลย อาจจะดูโหดร้ายแต่อาจเป็นทางออกที่ดี  

การป้องกันปัญหาจะช่วยลดความยุ่งยากที่จะต้องมาวิ่งแก้ปัญหา วิธีป้องกันปัญหาคือ ก่อนการเก็บข้อมูลขอให้ทดลองนำแบบสอบถามมารันดูก่อน โดยการสร้างข้อมูลเสมือนจริงขึ้นชุดหนึ่ง แล้วลองรันดู จะได้ทราบก่อนว่ารันออกไหม มีปัญหาอะไรไหม การสร้างตัวแปรมีปัญหาไหม ตัวแปรอิสระสัมพันธ์กันไหม สิ่งเหล่านี้ควรต้องได้ทดลองดูก่อน

ลำดับต่อไปคือการทดสอบกับข้อมูลนำร่องสัก 30 ถึง 50 ชุด เพื่อที่จะดูการกระจายของตัวแปรตาม (Y) ว่าออกมาดีไหม บางทีสำหรับโมเดลอย่าง Logit นั้นการกระจายของ Y ระหว่าง  เลือก  กับ  ไม่เลือก  คือ 1 กับ 0 ต้องมีสัดส่วนพอ ๆ กันไม่อย่างนั้นบางทีรันไม่ออก จากนั้นลองเอามารันดู ถ้ารันออกก็เบาใจไปอีกเปลาะหนึ่ง กระนั้นขอเรียนให้ทราบก่อนว่าข้อมูลนำร่องนี้ก็อาจจะรันไม่ออกเพราะจำนวนตัวอย่างน้อยไป แต่อย่างน้อยเราก็จะได้เห็นพฤติกรรมการกระจายของตัวแปรแต่ละตัวว่าน่าจะพอเป็นไปตามที่เราคาดไว้ไหม  


เมื่อเราผ่านการทดสอบโมเดลด้วยข้อมูลเสมือนจริงและข้อมูลนำร่องแล้ว เราน่าจะสบายใจได้ว่าโครงการเก็บข้อมูลใหญ่ (จำนวนข้อมูล 300 ถึง 1000 ชุด) จะไม่ล้มเหลว และโมเดลน่าจะรันออก โดยปกติในงานของผมปรับแบบสอบถามเรื่อย ๆ ในตอนต้น ท่านอาจจะเห็นแบบสอบถามของผมวิ่งไปที่เวอร์ชั่น 12 คือปรับมาแล้ว 12 ครั้ง เก็บมาครั้งละนิดหน่อยแล้วมาดูก่อนว่าดีไหม ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วค่อยทุ่มเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

บางครั้งการยอมเสียเวลาในตอนแรกมากหน่อยแต่มาสบายเอาตอนสุดท้ายเมื่อรันโมเดลออกอย่างง่ายดายน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่นักวิจัยส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธวิธีนี้เพราะใจร้อน แล้ววิ่งลงสนามแบบไปตายเอาดาบหน้า ซึ่งถ้าปัญหาแก้ได้ก็ดีไป แต่ถ้าแก้ไม่ได้แล้วต้องกลับไปทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูลใหม่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง << ย้อนกลับไปหน้าสารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ