Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ก้าวไปสู่ระดับโลก หาคณาจารย์และนักวิจัยที่ดีที่สุดให้ได้
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaหาคณาจารย์และนักวิจัยที่ดีที่สุดให้ได้ Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

โจทย์สองข้อที่อาจารย์ไกรศรบอกว่าถ้าทำได้ก็จะสามารถพามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับโลกได้ คือ ข้อที่หนึ่ง ทำอย่างไรจะดึงดูดให้อาจารย์เก่ง ๆ มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ และ ข้อที่สอง ทำอย่างไรที่จะทำให้อาจารย์รุ่นใหม่คิดว่าถ้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วจะเก่งขึ้นและมีอนาคตความเป็นอยู่ที่ดี

ผมว่าคำตอบง่ายนิดเดียว คือ  "ใจกว้าง"


มหาวิทยาลัยเมืองไทยต่างกับเมืองนอกเรื่องความใจกว้างทางวิชาการ  และความตรงไปตรงมาทางวิชาการ   เนื่องจากเราอยู่ในระบบอุปถัมภ์และระบบอาวุโส  เรื่องเหล่านี้สลัดไม่หลุดนอกจากว่าผู้อาวุโสจะใจกว้าง   ถ้าที่ไหนเจอผู้อาวุโสใจกว้างก็ถือว่าโชคดีไป  ถ้าที่ไหนเจอผู้อาวุโสใจแคบก็คงต้องทำใจ  เพราะที่นี่คือเมืองไทย

กลับสู่สารบัญ

Link ทุนวิจัย

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ