Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย บริหารงานวิจัย การเขียนตำราจากงานวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการเขียนตำราจากงานวิจัย Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

นักวิชาการหลายท่านอาจจะกำลังคิดเรื่องการเขียนตำราจากงานวิจัย ตำราประเภทนี้ไม่เหมือนตำราทั่วไปที่เขียนด้วยการเรียบเรียงองค์ความรู้จากตำราต่างประเทศหรือจากประสบการณ์การสอน แต่ต้องอิงกับงานวิจัยของตนเอง ต้องยกงานวิจัยของตนเองขึ้นเป็นตัวอย่างประกอบในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ บท ดังนั้นก่อนที่จะเขียนตำราออกมาต้องมีงานวิจัยมากพอสมควร การที่จะทำได้นั้นไม่ยากแต่ต้องวางแผนกันหน่อย

การเขียนตำราย่อมต้องมีทฤษฎีเป็นแกน ดังนั้นอันดับแรกให้เขียนออกมาว่าในตำราเล่มนั้นต้องการให้มีทฤษฎีเรื่องใดบ้าง เมื่อเขียนทฤษฎีออกมาครบแล้วก็เข้าสู่การวางแผนทำวิจัย ซึ่งก็มีหลักง่าย ๆ คือ หนึ่งทฤษฎี หนึ่งงานวิจัย  

หลังจากนั้นก็เป็นการเขียน Proposal โดยให้เขียนไว้ทฤษฎีละ 3 เรื่อง เพราะโดยทั่วไปแล้วอัตราความสำเร็จที่ Proposal จะได้ทุนทำวิจัยคือ 3: 1 หากไม่อยากเขียน Proposal มากถึงขนาดนั้นก็อาจจะต้องเตรียมใจที่จะควักทุนส่วนตัวมาทำวิจัย ซึ่งก็เป็นไปได้หากเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่เก็บข้อมูลไม่ใหญ่มาก

เมื่อวางแผนมาดีและมีทุนวิจัยให้ทำ จากนั้นก็รอวันเวลาให้งานวิจัยทั้งหลายเสร็จสิ้น เมื่อครบถ้วนตามที่วางแผนไว้แล้วก็รวบรวมเขียนเป็นตำราได้ตามความต้องการ  

เขียนบรรยายมาง่าย ๆ อย่างนี้แล้วท่านผู้อ่านอาจจะถามว่าแล้วเมื่อไรมันจะสำเร็จได้จริง ๆ ผมก็อยากจะบอกว่าโดยปกติก็คงไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพราะกว่าที่จะรวบรวมงานวิจัยได้มากเท่ากับความต้องการคงต้องใช้เวลาประมาณนั้น นอกจากจะยอมใช้ทุนตัวเองทำวิจัยให้ครบ แต่คุณภาพก็จะลดลงมาตามขนาดของโครงการที่เล็กลง

<< ย้อนกลับ

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ