Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 14: หาทุนวิจัยได้อย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 14: หาทุนวิจัยได้อย่างไร Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

เคล็ดลับง่าย ๆ ก็คือนักวิจัยที่จะหาทุนวิจัยได้นั้นต้องทำงานหนักว่านักวิจัยที่หาทุนวิจัยไม่ได้  ต้องมี Proposal ที่ดีไว้ในมือ  พร้อมที่จะเปลี่ยนมันเป็นทุนวิจัย

อาจารย์มิ่งสรรพ์เปิดเผยว่า Proposal ของอาจารย์ขายออกทั้งหมด อยู่ที่ว่าจะเป็นเมื่อไรที่จะพบกับคนที่เห็นคุณค่าของงานนั้น หรือเมื่อไรที่สถานการณ์จะสุกงอมและงานนั้นอยู่ในความสนใจของประเทศ (เพราะบางทีอาจารย์มองเห็นอนาคตอันไกลออกไปมาก ทำให้คนอื่นยังตามไม่ทันและไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาให้ต้องทำวิจัยในขณะนั้น) นักวิจัยที่จะได้ทุน คือ นักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไป อะไรน่าเป็นห่วง อะไรจะเป็นประเด็นโต้แย้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ซึ่งจะต้องการใช้ผลการวิจัยเป็นเครื่องนำทางสำหรับการอภิปรายและหาทางออก แล้วนักวิจัยก็ต้องทำงานหนัก คือ เขียน Proposal ที่ดีไว้สามเท่า ( Proposal ที่ดีในที่นี้ คือ อย่างน้อยก็ต้องเขียน Literature review ให้ดี ท่านสามารถอ่านวิธีเขียน Literature review ได้ที่เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 2) ซึ่งโดยทั่วไปผู้ให้ทุนก็ไม่อยากจะปฏิเสธของดี ดังนั้น เมื่อทำได้อย่างนี้แล้ว นักวิจัยก็มีโอกาสที่จะได้ทุนวิจัยมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือการทำวิจัยนั้นเหมือนการรับเหมาก่อสร้าง นักวิจัยเปรียบเหมือนผู้รับเหมา หากลูกค้าไว้วางใจก็จะให้งานมาทำ แต่หากไม่วางใจ ต่อให้เก่งแค่ไหนก็คงจะไม่ได้งาน ความไว้วางใจในที่นี้ประกอบด้วยความซี่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความเฉียบแหลมในการวิเคราะห์สรุปผลและเสนอแนะ การมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การคำนึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้า และการเอาใจใส่ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี เป็นต้น  อาจารย์มิ่งสรรพ์เน้นย้ำกับผมว่าถ้าต้องการได้ทุนวิจัย  ต้องเป็นคนที่ทำงานดี  ส่งงานทันตามกำหนด  งานต้องเสร็จ  ปิดงานได้  ลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจ  ทำให้ผู้ให้ทุนรัก  บวกกับหาทุนที่เหมาะสมกับเรา   ต้องทำเรื่องที่เข้าทางเรา  และสุดท้ายของท้ายสุด  ต้องบอกได้ว่าทำไมต้องเป็นเรา   
 << ย้อนกลับ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ