Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 13: ทำวิจัยให้โดนใจนักธุรกิจ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 13: ทำวิจัยให้โดนใจนักธุรกิจ Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

โดยปกตินักธุรกิจไทยไม่ซื้องานวิจัย แต่ก็แปลกที่นักธุรกิจอเมริกันซื้องานวิจัยเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจของเขา (ทั้งในรูปของการซื้อหนังสือรายงานวิจัย และ การให้ทุนวิจัย) ตกลงแปลว่างานวิจัยไทยไม่ดีพอที่จะให้ซื้อหรือให้ลงทุน หรือว่านักธุรกิจยังไม่เห็นว่างานวิจัยมีประโยชน์อย่างไร

นักธุรกิจไทยเชื่อกันว่าเป็นผู้รอบรู้ทุกด้านทั้งกว้างและลึก เพราะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด หากไม่รอบรู้ก็คงไม่รอด หรือรอดก็ได้ไม่นาน นักธุรกิจอยู่มานานในวงการ ผ่านการลองผิดลองถูก เจ็บตัวมาก็มาก ถึงได้มีข้อมูล รู้ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เหตุและผล ความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เรียกว่าอยู่ในสายเลือด  

ภาพของนักวิจัยในสายตาของนักธุรกิจ คือ คนที่ยังต้องไปง้อขอความรู้จากนักธุรกิจ แล้วนักวิจัยจะไปรู้ดีกว่านักธุรกิจตรงไหน ผมขอชี้แจงประโยชน์ของงานวิจัยต่อนักธุรกิจดังนี้

หนึ่ง งานวิจัยจะทำให้นักธุรกิจมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมจากข้อมูลจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ ว่าขนาดของอุตสาหกรรมใหญ่แค่ไหน นั่นแปลว่าขนาดตลาดในขณะนั้นใหญ่แค่ไหน เพื่อจะมองต่อไปว่าจะขยายออกไปได้อีกหรือไม่ การจำหน่ายสินค้าไปยังคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไร พอจะมีช่องทางอะไรใหม่ ๆ ที่เป็นโอกาสหรือไม่ งานวิจัยของอาจารย์มิ่งสรรพ์ ซึ่งผมมีส่วนทำวิจัยอยู่ด้วย เรื่องมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวและการขจัดความยากจนในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนของผมจัดอยู่ในประเภทนี้

สอง งานวิจัยจะทำให้นักธุรกิจมองเห็นความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการวิจัยด้านอุปสงค์ หรือ การวิจัยตลาด เพราะนักธุรกิจไม่มีเวลาที่จะออกไปวิจัยตลาดเอง หรือไม่ก็ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ทำให้ได้เพียงข้อมูลจากการสัมผัสลูกค้าเฉพาะของตัวเองเท่านั้น แต่นักวิจัยสัมผัสลูกค้าได้กว้างและครอบคลุมกว่า รวมทั้งถามคำถามได้ลึกกว่า และมีความเป็นกลางทำให้ไม่ต้องกังวลว่าคำตอบจากการวิจัยจะไปกระทบกับการเมืองภายในองค์กรหรือต้องเอาใจใครในองค์กรธุรกิจ ว่ากันไปตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าจริง ๆ งานวิจัยที่ผมทำให้การบินไทยก็อยู่ในประเภทนี้

สาม งานวิจัยสามารถทดลองธุรกิจใหม่ ๆ โดยไม่เจ็บตัว เช่น งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแนวล้านนาร่วมสมัย ซึ่งเป็นการทดลองสร้างของที่ระลึกแบบใหม่ที่ผสมผสานเอาวัฒนธรรมล้านนาเข้าไปกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเรียนรู้ ซึ่งเป็นงานวิจัยของคุณศิริพร ศรีชูชาติ เป็นการทดลองสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่จะพลิกให้คนไทยเป็นครูของฝรั่ง ธุรกิจแบบนี้นักธุรกิจคงยังไม่กล้าเสี่ยงทำจนกว่าจะมีผลการวิจัยรองรับว่าตลาดจะรับได้หรือไม่ และตลาดกลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการวิจัยจะสามารถก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

ใครควรจ้างทำวิจัย โดยปกติหากทุนวิจัยมาจากนักธุรกิจโดยตรง ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้การวิจัยจะต้องเก็บเป็นความลับสำหรับธุรกิจนั้นเท่านั้น นี่เป็นข้อดีที่หากนักธุรกิจต้องการให้ทำวิจัยแล้วได้ข้อมูลไว้เพียงคนเดียว แต่หากทุนวิจัยมาจากภาครัฐ ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับจะกลายเป็นของสาธารณะ ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ใครก็ได้ที่หยิบฉวยเอางานวิจัยนั้นไปอ่านและต่อยอดเป็นธุรกิจทำเงินได้ต่อไป ซึ่งนี่เป็นจุดที่ภาครัฐชอบและจะให้ทุนวิจัย

ดังนั้นงานวิจัยที่โดนใจนักธุรกิจก็คือ งานวิจัยที่ทำให้นักธุรกิจเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่เขาจะสามารถใช้เป็นโอกาสทางธุรกิจต่อไป ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรม ภาพรวมของตลาด และภาพความสดใสของธุรกิจแบบใหม่สำหรับอนาคต 

<< ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ