Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 12: นักวิจัย vs. ที่ปรึกษา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 12: นักวิจัย vs. ที่ปรึกษา Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

นักวิจัยส่วนหนึ่งทำวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคือผู้ที่รอบรู้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างรอบด้านในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้มีความรอบรู้ในองค์รวม คือ รู้ว่าหากแตะสิ่งหนึ่งแล้วจะกระทบไปยังสิ่งไหนบ้าง และรู้ขนาดของผลกระทบว่าจะแรงหรือเบาแค่ไหน ทำให้รู้ว่าสิ่งใดควรแตะและสิ่งใดไม่ควรแตะ

ส่วนนักวิจัยคือผู้ค้นหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ด้วยการทดลอง การสำรวจ และการทดสอบ นักวิจัยหาหลักฐานมาเพื่อเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรบางอย่าง นักวิจัยวัดดูว่าหากแตะสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลกระทบไปถึงเรื่องไหนบ้างและรุนแรงแค่ไหน นักวิจัยจึงสร้างองค์ความรู้ว่าสิ่งใดเป็นจริง สิ่งใดไม่เป็นจริง และสิ่งใดที่ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง

ที่ปรึกษาจะลงท้ายที่ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่วนนักวิจัยไม่จำเป็นต้องเสนอแนะอะไร เพราะหน้าที่หลักของนักวิจัยคือค้นหาคำตอบของข้อสงสัย เช่น สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งนั้นหรือไม่ คำตอบคือใช่หรือไม่ใช่ และเหตุผลว่าเพราะอะไร แต่ไม่จำเป็นต้องเสนอแนะใครให้ทำอะไร ส่วนที่ปรึกษามีหน้าที่เสนอแนะว่าควรหาทางออกต่อเรื่องนั้น ๆ อย่างไร กระนั้น ที่ปรึกษาจะเสนอแนะได้นั้นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้ทดสอบมาแล้วจากงานวิจัย

ที่ปรึกษาอาจจะไม่ได้เป็นนักวิจัยมาก่อนแต่อาจจะอ่านงานวิจัยมากและรอบรู้ในเรื่องนั้น ส่วนนักวิจัยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหากไม่มีองค์ความรู้อย่างรอบด้านที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งระบบและครบวงจร ด้วยเหตุนี้การจ้างที่ปรึกษาจึงอาจจะจ้างเป็นคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยหลาย ๆ ด้านมาร่วมงานกันเพื่อให้ได้องค์ความรู้ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องการให้เสนอแนะ

อาจารย์มิ่งสรรพ์เคยยกตัวอย่างว่า นักวิจัยเหมือนกับคนที่ตักน้ำใส่ตุ่ม ที่ปรึกษาเหมือนกับคนที่นำน้ำในตุ่มออกมาใช้ประโยชน์ จึงหมายความได้ว่านักวิจัยทำงานเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และตอบข้อสงสัยบางอย่างทางวิชาการ ส่วนที่ปรึกษานำองค์ความรู้ทางวิชาการและความรอบรู้ในเรื่ององค์รวม มาเสนอแนะเพื่อหาทางออกต่อปัญหาบางอย่างในทางปฏิบัติด้วยความเป็นกลางทางการเมือง 

<< ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ