Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 9: รายงานความก้าวหน้า
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 9: รายงานความก้าวหน้า Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

เมื่อทำวิจัยไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของเวลา นักวิจัยจะต้องเขียนรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อผู้ให้ทุน รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือรายงานสั้น ๆ ประมาณ 10 ? 20 หน้า เพื่อบอกว่าสิ่งที่ได้สัญญาไปต่าง ๆ นานาใน TOR (Terms of reference) นั้น ส่วนไหนได้ทำเสร็จไปแล้วเท่าไร ซึ่งอาจจะรายงานเป็นร้อยละของปริมาณงานที่เสร็จต่อปริมาณงานที่สัญญาไว้  

ส่วนที่สองเป็นสิ่งที่ทำให้รายงานความก้าวหน้าออกมายาวเหยียด (รวมแล้วประมาณ 100 หน้าขึ้นไป) ส่วนนี้คือภาคผนวก ซึ่งมักจะเป็นรายงานบางบทที่ทำเสร็จแล้ว หรือส่วนที่ได้วิเคราะห์แล้วซึ่งแยกออกมาเป็นเรื่อง ๆ รายงานเหล่านี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะข้อมูลอาจจะยังไม่ครบ แต่เอามาวิเคราะห์ดูเชิงกันก่อน ดังนั้นรายงานนี้จึงยังสามารถแก้ไขกันได้ และมักจะเขียนกำกับไว้ว่าห้ามอ้างอิงเพราะการวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์

โดยปกติผู้ให้ทุนจะรอคอยรายงานฉบับนี้เพราะต้องการดูว่าสิ่งที่นักวิจัยทำลงไปนั้นตรงตาม TOR หรือไม่ เมื่อผู้ให้ทุนได้อ่านรายงานความก้าวหน้าแล้วจึงมักจะแสดงความคิดเห็น (comments) มายังนักวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าควรปรับทิศทางการวิจัยอย่างไรบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ TOR เมื่อนักวิจัยได้ comments นั้นมาแล้วโดยธรรมเนียมก็ต้องตอบกลับทุกข้อว่าจะทำตามนั้นหรือจะไม่ทำตามนั้น ถ้าจะไม่ทำนั้นเพราะเหตุผลอะไรและจะขัดกับ TOR หรือไม่ หรือบางข้ออาจจะเป็นการตอบข้อซักถามในเชิงชี้แจงเพิ่มเติมโดยไม่เกี่ยวกับการต้องทำหรือไม่ต้องทำอะไรต่อไป ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะยึดถือสำหรับการเจรจากันในขั้นนี้คือ TOR 

<< ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ