Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 7: ยกตัวอย่าง เออ...จริง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 7: ยกตัวอย่าง เออ...จริง Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

ระหว่างการบรรยายความในรายงานการวิจัยนั้น มีสามสิ่งสำคัญคือ   ต้องทำให้ผู้อ่านสามารถตามความคิดของนักวิจัยได้ทัน  ต้องโน้มน้าวให้ผู้อ่านคิดตาม และต้องทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน  สามสิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยการยกตัวอย่างที่เรียกว่า เออ...จริง  

ตัวอย่างประเภท เออ...จริง เป็นเรื่องที่ผู้อ่านเชื่ออยู่แล้ว อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัว หรืออาจจะเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่ผู้อ่านเคยได้รับมา ตัวอย่างประเภทนี้จะดึงผู้อ่านให้เข้ามาร่วมกับเรื่องที่นำเสนอ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับงานวิจัยนั้น แล้วความรู้สึกนี้จะทำให้เกิดความสนใจติดตามอ่านงานวิจัยนั้นในรายละเอียดจนจบ


นอกจากนั้นการยกตัวอย่างเออ...จริง จะช่วยทำให้ผู้อ่านจดจำงานวิจัยเรื่องนั้นได้ดีอีกด้วย เพราะเรื่องที่คนเราจะจดจำได้แม่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองโดยตรง หรือเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์ได้เห็นได้สัมผัสมาแล้ว 


ตัวอย่างเช่น  เมื่อพูดถึงเรื่องการกระจายรายได้พบว่ามีปัญหาอยู่สองด้าน  ด้านแรกคือคนที่จะรับรายได้ (เช่น คนจน) ไม่พร้อมที่จะรับ  และด้านที่สองคือคนที่กุมรายได้อยู่ (เช่น คนรวย) ไม่ปล่อยเงินไปให้กับคนจน   ถ้าฟังดูอย่างนี้แล้วก็อาจจะยังไม่เห็นภาพ  แต่ถ้าบอกว่า  ให้จินตนการเหมือนกับมีคนสองคนกำลังเล่นปาลูกเบสบอลกัน  ถ้าคนหนึ่งไม่พร้อมจะรับบอล  เช่น  ไม่มีถุงมือเบสบอล  อีกคนก็ส่งไปให้ไม่ได้  เพราะคิดว่าปาลูกบอลไปแล้วด้วยความเร็วสูงอีกฝ่ายคงจะใช้มือเปล่ารับไม่ได้แน่ ๆ    ต่อมาถ้าฝ่ายรับลูกไปซื้อถุงมือเบสบอลมาเรียบร้อยแล้วและพร้อมแล้วที่จะรับลูก  ร้องตะโกนว่า ส่งมาเลย    แต่ฝ่ายขว้างไม่ยอมขว้างมาสักที  อิด ๆ ออด ๆ  หวงลูก   ฝ่ายรับก็ไม่ได้รับลูกอยู่ดี  แบบนี้ก็พอจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่า  การแก้ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้จึงอยู่ที่ทั้งสองด้าน  คือ ทั้งด้านเตรียมตัวผู้รับให้พร้อมที่จะรับลูก  และด้านที่จะกระตุ้นผู้ถือบอลให้ตัดสินใจยอมขว้างบอลออกไปให้   ตัวอย่างดังกล่าวอาจจะยกตัวอย่างเรื่องการส่งลูกฟุตบอลก็ได้ถ้าใครชอบเล่นฟุตบอล
<< ย้อนกลับ

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ