Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 6: Precise and Concise
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 6: Precise and Concise Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

รายงานการวิจัยที่ดีจะต้องเขียนให้ตรงเป้า (Precise) และได้น้ำหนักพอดี (Concise) อุปมาเหมือนกับการปามีดไปหาแผ่นเป้า (วาทะอาจารย์มิ่งสรรพ์) ที่ต้องได้ทั้งทิศทางที่เข้าเป้าดำและได้น้ำหนักพอดีที่ไม่ทำให้มีดหลุดจากเป้าหรือทะลุเลยแผ่นเป้าออกไป

การเขียนให้ตรงเป้า (Precise) หมายถึง คำถามวิจัยถามว่าอะไรก็ตอบในสิ่งนั้น ไม่เลี่ยงไปตอบในประเด็นอื่น ไม่เว้นไว้ไม่ยอมตอบหรือตอบอย่างคลุมเครือ และตอบคำถามวิจัยได้ครบทุกข้อที่ตั้งไว้ พึงระลึกว่านักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ (แม้แต่สายสังคม ก็ถือว่านักวิจัยทางสังคมเป็นผู้ค้นหาคำตอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เช่นกัน) ไม่ใช่นักการเมือง ดังนั้นคำถามวิจัยที่เป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์จึงไม่จำเป็นต้องเลี่ยงตอบอย่างนักการเมือง

การเขียนให้ได้น้ำหนักที่พอดี (Concise) หมายถึง การเขียนให้รัดกุม ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป การเขียนมากเกินไปทำให้ผู้อ่านเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มากเกินความจำเป็นหรือข้อความที่เยิ่นเย้อน้ำท่วมทุ่ง โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าการช่วยรักษาเวลาให้คนอื่นถือเป็นความสุภาพอย่างหนึ่ง แต่การเขียนน้อยเกินไปจะทำให้ขาดรายละเอียด ทำให้ผู้อ่านไม่สามารถสร้างความคิดในภาพรวมหรือไม่สามารถมองเห็นภาพในรายละเอียดได้มากเท่าที่ควร เหมือนกับภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนที่สั้นเกินไปซึ่งคนดูยังไม่ทันจะได้มันส์อย่างเต็มที่ก็จบเสียแล้ว การเขียนที่ตรงประเด็นและได้น้ำหนักพอดีนี้จะทำให้ได้ทั้งความคุ้มค่าและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน

<< ย้อนกลับ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ