Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 5: การตอบคำถามรายรอบเพื่อตอบคำถามใหญ่
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 5: การตอบคำถามรายรอบเพื่อตอบคำถามใหญ่ Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

ในบางครั้งคำถามบางข้อไม่สามารถตอบได้ตรง ๆ ด้วยเหตุผลว่ามันไม่มีหลักฐานตรง ๆ ที่จะยืนยัน (เอาผิดผู้ต้องหา)ได้ มันก็ต้องตั้งคำถามรายรอบขึ้นมาเพื่อหาเหตุผลแวดล้อมมาสนับสนุน การตอบคำถามรายรอบมให้ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนเสียก่อนจะทำให้เห็นได้เองว่าคำตอบของคำถามใหญ่คืออะไร เราเรียกการทำวิจัยอย่างนี้ว่าชุดวิจัย

ชุดวิจัยประกอบด้วยการวิจัยย่อยหลาย ๆ เรื่อง โดยแต่ละเรื่องมุ่งตอบคำถามรายรอบในแต่ละด้านเพื่อมุ่งไปที่การตอบคำถามใหญ่เพียงคำถามเดียว คือ คำถามของชุดวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกในยุโรปอาจจะคุ้นเคยกับการทำชุดวิจัยเมื่อต้องเขียนวิจัยหลายเรื่องในวิทยานิพนธ์เล่มเดียว โดยให้คำตอบแต่ละเรื่อง (แต่ละบทในวิทยานิพนธ์) รวม ๆ กันแล้วสามารถเขียนบทสรุปของประเด็นหลักของวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มได้  

การให้ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก็มีการให้ทุนทำชุดวิจัย ซึ่งนักวิจัยต้องระลึกเสมอว่างานวิจัยย่อยในชุดวิจัยนั้นเป็นการศึกษาหาคำตอบย่อยที่รายรอบประเด็นที่ศึกษา แล้วเมื่อได้คำตอบรายรอบนั้นมาแล้วจะต้องตอบคำถามใหญ่ของการศึกษาได้ หากไม่สามารถตอบได้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการทำวิจัยย่อยเพิ่มเติมต่อไป บางครั้งชุดวิจัยหนึ่ง ๆ อาจจะต้องทำการศึกษาถึง 5 ปี เพื่อให้ได้ผลการวิจัยย่อยมากพอที่จะสรุปประเด็นการศึกษาใหญ่ได้ การวิจัยเรื่องละ 5 ปีนี้เป็นปกติธรรมดาของการวิจัยในยุโรป (บางโครงการให้เวลาถึง 20 ปีจนกระทั่งออกดอกผลเชิงพาณิชย์ใหญ่โตระดับโลก และสร้างนักศึกษาปริญญาเอกได้มากมาย) แต่ในเมืองไทยถือว่านานเกินไปจนอาจจะทนรอไม่ได้ และถือว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ บ้างก็เหน็บแนมว่าผลาญเงินกันเข้าไป ไม่ค่อยมีใครเข้าใจว่าการทำวิจัยให้ลึกซึ้งต้องใช้เวลา ทำให้งานวิจัยในเมืองไทยไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะผู้ให้ทุนเปลี่ยนใจไป ๆ มา ๆ ตามกระแสนิยมของโลกมากกว่าที่จะมุ่งให้ทำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนนักวิจัยเกิดความลุ่มลึกในเรื่องที่วิจัย ประเทศไทยจึงมักได้ผลการวิจัยที่ฉาบฉวยมาตลอด 

<< ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ