Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 4: การถามต่อ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 4: การถามต่อ Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

ครั้งหนึ่งอาจารย์มิ่งสรรพ์เคยกล่าวชมผลงานเรื่องหนึ่งของนักวิจัยท่านหนึ่งว่าเป็นงานวิจัยที่ดี ท่านให้เหตุผลว่างานวิจัยนี้ดีเพราะมีการถามต่อ เริ่มเดิมทีงานวิจัยจะมีคำถามวิจัย (research question) อยู่ เมื่อทำการศึกษาแล้วได้หลักฐานอะไรมาบางอย่างก็พยายามสรุปออกมาเป็นคำตอบ แต่คำตอบนั้นกลับทำให้เกิดความสงสัยต่อไปอีก จึงเกิดคำถามต่อเนื่องขึ้นมาอีก (หากไม่ได้คำตอบแรกมาก่อนก็อาจจะไม่พบคำถามข้อต่อไป) นักวิจัยก็ไม่หยุดอยู่เพียงการตอบคำถามแรก กลับทำวิจัยเพิ่มเติมเพื่อที่จะตอบคำถามที่สองนั้นอีก  

งานวิจัยเหมือนกับนิยายสืบสวนสอบสวน หากมีชั้นเดียวก็จะไม่สนุก การมีคำถามต่อเนื่องจากคำตอบแรก ทำให้เรื่องเกิดเป็นสองชั้น การได้คำตอบชั้นที่สองจะทำให้งานวิจัยน่าสนใจขึ้นอีกมาก  

งานวิจัยที่ดี คือ งานวิจัยที่ทำต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหนักแน่น คือ จนกว่าจะค้นพบสิ่งที่หนักแน่น

อย่างไรก็ตามงานวิจัยทั่วไปจะมีข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณวิจัย ดังนั้นเมื่อค้นพบคำตอบแรกแล้วก็มักจะหมดเวลาและหมดทุน อย่างไรก็ตามการตั้งคำถามที่สองซึ่งต่อเนื่องจากคำตอบแรกยังควรจะทำอยู่ หากสามารถตอบได้ด้วยการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง เพราะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและได้รับความรู้มากขึ้นอีกชั้นหนึ่ง แต่หากยังไม่สามารถตอบได้ก็ควรเขียนไว้ใน ?ประเด็นการศึกษาในอนาคต? ซึ่งเป็นส่วนข้อเสนอแนะท้ายเล่ม 

<< ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ